Navigācijas ceļš

Iesaistieties likumdošanas procesā! - 27/01/2012

Logo ar uzrakstu “Eiropas pilsoņu iniciatīva” © ES

Drīz varēsit aicināt Komisiju sagatavot tiesību aktu priekšlikumus par ES politiku. Izveidota jauna tīmekļa, kur atrodama informācija par to, ka sākt pilsoņu iniciatīvu.

Līdz ar ES pilsoņu iniciatīvu jums ir lielāka teikšana Eiropas Savienības politikas jomās, tā ļauj līdzīgi domājošiem iedzīvotājiem prasīt, lai Komisija sagatavo jaunu tiesību aktu projektus par konkrētiem jautājumiem.

Komisijai, kuras ziņā ir ES likumdošanas priekšlikumu sagatavošana, ir pienākums izskatīt jebkuru prasībām atbilstīgu pieprasījumu.

Ar noteikumiem un procedūrām varat iepazīties jaunajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē, kur varat arī reģistrēt savu iniciatīvu.

Pilsoņu iniciatīva drīkst attiekties uz jebkuru jomu, par kuru Komisija ir tiesīga ierosināt tiesību aktus, piemēram, vides aizsardzību, lauksaimniecību, transportu vai sabiedrības veselību.

Kā ierosināt iniciatīvu

Iniciatīvu var ierosināt organizatoru komiteja, ko veido vismaz septiņi pilsoņi, kuri dzīvo septiņās dažādās ES valstīs.

Viņiem vispirms ir jāprasa, lai viņu iniciatīvu reģistrē jaunajā tīmekļa vietnē, un tikai pēc tam var sākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no pārējiem pilsoņiem.

Komisija divu mēnešu laikā novērtēs, vai ierosinātā iniciatīva atbilst noteikumiem, piemēram, tā nedrīkst būt acīmredzamā pretrunā ES vērtībām.

Ja reģistrācija ir apstiprināta, organizatoriem ir viens gads, lai savāktu vienu miljonu parakstu no vismaz septiņām ES valstīm un izpildītu arī prasību par minimālo parakstu skaitu katrā valstī.

Organizatori atbalsta paziņojumus var vākt, izmantojot uz papīra izdrukātas veidlapas vai elektroniski. Ir jāgādā, lai tiešsaistes sistēmu sertificētu. Lai palīdzētu organizatoriem vākt parakstus internetā, Komisija ir izveidojusi par velti pieejamu programmatūru.

Pēc tam, kad paraksti ir savākti, attiecīgajām valstīm, uz kurām šie paraksti attiecas, tie ir jāapliecina, un tikai tad tos var iesniegt Komisijai.

Nākamie soļi

Tad Komisija triju mēnešu laikā iniciatīvu izskata. Tā var izšķirties par jauna tiesību akta priekšlikuma iesniegšanu, sākt pētījumu vai atteikties no turpmākas rīcības, un tai ir pienākums izskaidrot savu lēmumu sabiedrībai.

Visus likumdošanas priekšlikumus iesniegs ES valdībam (to pārstāvjiem Eiropas Savienības Padomē) un vairumā gadījumu arī Eiropas Parlamentam.

Ja priekšlikums tiks pieņemts, tas kļūs par ES tiesību aktu.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas ceļvedis English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites