Naršymo kelias

Dalyvaukite rengiant ES teisę - 27/01/2012

Logotipas su žodžiais „Europos piliečių iniciatyva“ © ES

Nuo 2012 m. balandžio 1 d. galėsite paraginti Komisiją teikti ES politikos teisės aktų pasiūlymus. Naujoje interneto svetainėje skelbiama visa informacija, kaip imtis vadinamosios piliečių iniciatyvos.

ES piliečių iniciatyva sustiprinama jūsų galimybė išsakyti nuomonę apie Europos Sąjungos politiką: naudodamiesi šia teise panašių idėjų turintys ES piliečiai gali prašyti Komisijos pasiūlyti naujų teisės aktų konkrečiais klausimais.

Komisija, kurios užduotis – rengti ES teisės aktų pasiūlymų projektus, yra oficialiai įpareigota svarstyti visus reikalavimus atitinkančius prašymus.

Taisyklės ir procedūros paaiškinamos naujojoje Europos piliečių iniciatyvai skirtoje svetainėje. Joje taip pat galite užregistruoti ir įgyvendinti savo iniciatyvą.

Iniciatyvos gali būti susijusios su bet kuria politikos sritimi, kurios teisės aktus Komisija turi teisę siūlyti, pavyzdžiui, su aplinka, žemės ūkiu, transportu arba visuomenės sveikata.

Kaip imtis iniciatyvos?

Tam reikia organizatorių komiteto, sudaryto iš bent septynių piliečių, gyvenančių bent septyniose skirtingose ES šalyse.

Prieš pradėdami iš kitų piliečių rinkti pritarimo pareiškimus, jie privalo paprašyti užregistruoti jų iniciatyvą naujojoje svetainėje.

Komisija turi du mėnesius apsvarstyti, ar siūloma iniciatyva laikomasi taisyklių. Pavyzdžiui, iniciatyva negali akivaizdžiai prieštarauti ES vertybėms.

Jei registracija patvirtinama, organizatoriai per vienerius metus turi surinkti vieną milijoną parašų bent septyniose ES šalyse, taip pat minimalų parašų skaičių kiekvienoje šalyje.

Organizatoriai gali rinkti popierinius arba internetinius pritarimo pareiškimus. Jų internetinei pritarimo pareiškimų rinkimo sistemai turi būti išduotas sertifikatas. Kad padėtų organizatoriams rinkti pritarimo pareiškimus internetu, Komisija sukūrė nemokamą programinę įrangą.

Pritarimo pareiškimus turi patvirtinti šalys, kuriose jie buvo surinkti. Po to jie pateikiami Komisijai.

Tolesni veiksmai

Tada Komisija turi išnagrinėti iniciatyvą per tris mėnesius. Ji gali nuspręsti pasiūlyti naują teisės aktą, pradėti tyrimą arba nesiimti tolesnių veiksmų ir privalo viešai paaiškinti savo sprendimą.

Visi teisės aktų pasiūlymai bus pateikti ES šalių vyriausybėms (kurių atstovai renkasi Europos Sąjungos Taryboje) ir dauguma atvejų Europos Parlamentui.

Jei pasiūlymas priimamas, jis taps ES teisės aktu.

Europos piliečių iniciatyvos vadovas English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos