Cosán nascleanúna

Cabhraigh chun dlí an AE a dhéanamh – ó 1 Aibreán 2012 - 27/01/2012

Lógó ar a bhfuil na focail “Tionscnamh Eorpach na Saoránach” © AE

Ní fada go mbeidh tú in ann a iarraidh ar an gCoimisiún tograí reachtacha a dhéanamh ar bheartas an AE. Ar shuíomh gréasáin nua, tá an t-eolas uile is gá chun "tionscnamh saoránach" a sheoladh.

Tugann tionscnamh saoránach an AE tionchar níos dírí ar bheartais an AE duit – cuireann sé ar chumas na saoránach a iarraidh ar an gCoimisiún dlíthe nua faoi shaincheisteanna a mholadh.

Tá oibleagáid fhoirmeálta ar an gCoimisiún, ar cúram dó tograí reachtacha AE a dhréachtadh, aon iarratas a chomhlíonann na riachtanais a mheas.

Tá fáil ar na rialacha is ar na nósanna imeachta ar shuíomh gréasain nua Thionscnamh Eorpach na Saoránach – áit gur féidir leat clárú is bhur dtionscnamh a sheoladh.

Is féidir tionscnamh a sheoladh in aon réimse beartais ina bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh, mar shampla, i réimsí mar chomhshaol, talmhaíocht, iompar nó sláinte phoiblí.

Conas tionscnamh a sheoladh

Coistí saoránach ina bhfuil ar a laghad 7 saoránach AE atá ina gcónaí i 7 mballstát éagsúla ar a laghad, tig leis tionscnamh a sheoladh.

Ní mór dóibh a iarraidh go gclárófaí a dtionscnamh ar an suíomh gréasáin seo sula dtosaí siad ag bailiú ráiteas tacaíochta ó shaoránaigh eile.

Tá 2 mhí ag an gCoimisiún chun a mheas an gcloíonn an tionscnamh beartaithe leis na rialacha - mar shampla, ní féidir leis bheith glan i gcoinne luachanna an AE.

Ach an clárú a bheith dearbhaithe, beidh bliain amháin ag na heagraithe chun 1 milliún síniú ó 7 dtír AE ar a laghad a bhailiú, ar a n-áirítear íoslíon ó gach tír.

Féadfaidh eagraithe ráitis tacaíochta a bhailiú ar pháipéar nó ar líne. Ní mór an córas ar líne a fhíorú. Chruthaigh an Coimisiún bogearraí saor in aisce chun cabhrú le heagraithe ráitis a bhailiú leis an Idirlíon.

Ach iad a bheith bailithe, ní mór na ráitis a fhíorú sna tíortha inar bailíodh iad agus iad a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

Na chéad chéimeanna eile

Beidh 3 mhí ag an gCoimisiún chun an tionscnamh a scrúdú. Féadfaidh sé a chinneadh reachtaíocht nua a mholadh, staidéar a sheoladh nó gan gníomhú a thuilleadh - agus ní mór dó a chinneadh a mhíniú go poiblí.

Aon tograí reachtacha, cuirfear faoi bhráid rialtais an AE (ina suí mar Chomhairle an Aontais Eorpaigh) iad agus, i bhformhór na gcásanna, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

Má ghlactar leis an togra, déanfar dlí de chuid an AE de.

Treoir do Thionscnamh Eorpach na Saoránach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links