Navigatsioonitee

Aidake kujundada ELi õigust alates 1. aprillist 2012 - 27/01/2012

Logo sõnadega „European Citizens’ Initiative” © EU

Varsti avaneb teil võimalus pöörduda komisjoni poole ELi poliitikat käsitlevate seadusandlike ettepanekute tegemiseks. Uuelt veebisaidilt leiate kogu teabe selle kohta, kuidas kodanikualgatust käivitada.

ELi kodanikualgatus annab teile võimaluse ELi poliitikas sõna sekka öelda – see võimaldab ühisel arvamusel olevatel kodanikel paluda komisjonil teha konkreetsetes küsimustes uusi seadusandlikke ettepanekuid.

Komisjonil, kelle roll on koostada ELi õigusaktide ettepanekuid, on ametlik kohustus kaaluda kõiki nõuetele vastavaid taotlusi.

Eeskirjad ja menetlused on kättesaadavad uuel Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil, kus teil on samuti võimalik oma algatus registreerida ja see käivitada.

Algatused võivad seotud olla mis tahes poliitikavaldkonnaga, kus komisjonil on volitused seadusandliku ettepaneku tegemiseks, näiteks keskkond, põllumajandus, transport või rahvatervis.

Kuidas algatust käivitada?

Algatuse võib käivitada korraldajate komitee, kuhu kuulub vähemalt 7 kodanikku, kes elavad vähemalt 7 erinevas ELi liikmesriigis.

Nad peavad kõigepealt oma algatuse uuel veebisaidil registreerima ning alles siis saavad nad teistelt kodanikelt toetusavaldusi koguma hakata.

Komisjonil on aega 2 kuud, et kontrollida, kas kavandatud algatus vastab eeskirjadele. Näiteks ei või see olla ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega.

Kui registreerimine kinnitatakse, on korraldajatel aega 1 aasta, et koguda kokku 1 miljon allkirja vähemalt 7 ELi liikmesriigist, sealhulgas miinimumarv igast liikmesriigist.

Korraldajad võivad toetusavaldusi koguda kas paberkandjal või veebipõhiselt. Nende veebipõhine toetusavalduste süsteem peab olema tõendatud. Komisjon on välja töötanud tasuta tarkvara, et aidata korraldajatel Interneti kaudu toetusavaldusi koguda.

Pärast kogumist peavad riigid, kus toetusavaldused koguti ja komisjonile esitati, toetusavaldused üle kontrollima.

Järgmised etapid

Seejärel on komisjonil aega 3 kuud, et algatusega tutvuda. Ta võib otsustada uue seadusandliku ettepaneku kasuks, algatada uurimise või võtta täiendavaid meetmeid. Komisjon peab oma otsusest avalikult teatama.

Seadusandlikud ettepanekud esitatakse ELi liikmesriikide valitsustele (ELi Nõukogule) ja enamasti ka Euroopa Parlamendile.

Kui ettepanek vastu võetakse, siis muutub see ELi õigusaktiks.

Euroopa kodanikualgatuse suunised English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad