Sti

Vær med til at sætte EU's dagsorden - 27/01/2012

Logo for det europæiske borgerinitiativ © EU

Fra den 1. april kan du opfordre Kommissionen til at foreslå ny EU-politik. På en ny hjemmeside kan du læse alt om, hvordan du søsætter et "borgerinitiativ".

Med EU's borgerinitiativ kan du være direkte med til at påvirke EU's politik. Sammen med andre, der deler dine synspunkter, kan du anmode Kommissionen om at foreslå nye lovregler.

Kommissionen, der normalt står bag EU's lovforslag, har pligt til at tage stilling til alle forslag, der opfylder betingelserne.

Du kan læse om reglerne og procedurerne på den nye hjemmeside for det europæiske borgerinitiativ. Her kan du også registrere og søsætte dit initiativ.

Dit initiativ kan vedrøre et hvilket som helst af de områder, som Kommissionen kan foreslå lovgivning på, f.eks. miljø, landbrug, transport eller sundhed.

Hvordan fremsætter jeg et initiativ?

Dit initiativ skal fremsættes af en borgerkomité, som består af mindst syv borgere fra mindst syv forskellige EU-lande.

Før I begynder at indhente støttetilkendegivelser fra andre borgere, skal I have registreret jeres initiativ på den nye hjemmeside,.

Kommissionen har to måneder til at afgøre, om initiativforslaget overholder reglerne – det må f.eks. ikke være "åbenbart i strid" med EU's værdier.

Når registreringen er bekræftet, har I ét år til at indsamle én million underskrifter fra mindst syv EU-lande. I skal indsamle et minimum af underskrifter i hvert land.

I kan indsamle jeres støttetilkendegivelser i papirform eller elektronisk. Jeres onlinesystem skal først godkendes. Kommissionen stiller gratis software til rådighed, der kan hjælpe jer med at indsamle underskrifter på nettet.

Når I har fået nok underskrifter, skal de godkendes i de lande, hvor de blev indsamlet, og indgives til Kommissionen.

Næste skridt

Kommissionen har nu tre måneder til at behandle initiativet. Den kan enten beslutte at foreslå lovgivning, starte en undersøgelse eller undlade at følge op på initiativet. Under alle omstændigheder skal Kommissionen begrunde sin beslutning offentligt.

Alle lovforslag bliver fremlagt for EU-landenes regeringer (i EU-Rådet) og i de fleste tilfælde også for EU-Parlamentet.

Hvis forslaget vedtages, bliver det til EU-lovgivning.

Vejledning om det europæiske borgerinitiativ English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links