Cesta

Od 1. dubna 2012 se můžete zapojit se do tvorby právních předpisů EU - 27/01/2012

Logo se slovy Evropská občanská iniciativa © EU

Zanedlouho budete mít možnost sami vyzvat Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh k politickému řešení problému, který vás pálí. Právě zprovozněné internetové stránky vám poskytnou všechny informace o tom, jak takovou „občanskou iniciativu“ zorganizovat.

Prostřednictvím evropských občanských iniciativ budou občané moci snáze ovlivňovat směr politiky Evropské unie. Iniciativa umožňuje podobně smýšlejícím občanům požádat Komisi, aby navrhla úpravu konkrétní problematiky novým právním předpisem.

Komise, jejichž úkolem je ve finální fázi připravit návrh takového předpisu, má povinnost zvážit veškeré došlé žádosti, které splňují stanovené požadavky.

Pravidla a postupy jsou k dispozici na nové internetové stránce věnované právě evropské občanské iniciativě. Tam se můžete také zaregistrovat a po proběhnutí registrace začít získávat pro vaši iniciativu podporu.

Iniciativa se může týkat kterékoli oblasti politiky, v níž má Komise právo navrhovat právní předpisy – například oblasti ochrany životního prostředí, zemědělství, dopravy nebo veřejného zdraví.

Jak při organizování iniciativy postupovat

K zahájení iniciativy je třeba ustavit organizační výbor složený nejméně ze 7 občanů žijících alespoň v sedmi různých členských zemích EU.

Výbor musí zažádat o zapsání iniciativy do oficiálního registru a teprve poté může začít se sběrem podpisů od občanů.

Komise má dva měsíce na to, aby zvážila, zda navrhovaná iniciativa splňuje stanovené podmínky – zda není například zjevně v rozporu s hodnotami EU.

Pokud je registrace potvrzena, organizátoři mají 1 rok na to, aby shromáždili dohromady alespoň 1 milion prohlášení o podpoře (podpisů), a to nejméně ze 7 zemí EU. Alespoň v těchto 7 zemích musí zároveň shromáždit předem daný minimální počet podpisů (minimální počty pro jednotlivé členské státy jsou k dispozici na stránkách Komise).

Organizátoři mohou prohlášení o podpoře sbírat buď v papírové podobě nebo v elektronické na internetu. Systém pro sběr podpisů on-line musí být ověřen příslušnými orgány. Komise pro tento účel předem vytvořila volně dostupný software, který mohou organizátoři pro svůj systém sběru podpisů online využít.

Poté, co organizátoři sběr podpisů ukončí, je třeba prohlášení nechat ověřit. To mají na starost orgány těch zemí, ze kterých byly podpisy získány. Po ověření se Komisi předkládá potvrzení o jejich ověřeném počtu.

Další kroky

Komise pak má tři měsíce na přezkoumání iniciativy. Může rovnou rozhodnout o přijetí nového právního předpisu, provést další analýzu anebo v iniciativě nepokračovat – v každém případě musí veřejnosti vysvětlit své rozhodnutí.

Všechny takto vzniklé legislativní návrhy budou předloženy vládám členských států EU (zastoupeným v Radě Evropské unie) a ve většině případů i Evropskému parlamentu.

Pokud bude návrh přijat, stane se právním předpisem EU.

Příručka k evropské občanské iniciativě English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy