Navigačný riadok

Dánske predsedníctvo chce Európu pripraviť na zajtrajšok - 03/01/2012

Logo dánskeho predsedníctva 2012

Dánsko od 1. januára 2012 preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Zameria sa na utuženie jednoty Únie a jej posilnenie v záujme riešenia súčasných významných výziev.

Dánsko preberá riadenie Európskej únie počas prvých 6 mesiacov roku 2012 v neľahkej situácii. V spolupráci s ďalšími členskými štátmi a európskymi inštitúciami sa bude usilovať vyviesť Úniu z ekonomickej krízy a naštartovať ekonomický rast.

Štyri hlavné priority dánskej vlády sa týkajú hospodárstva, rastu, životného prostredia a bezpečnosti.

Zodpovedná Európa

Dánske predsedníctvo bude mať za úlohu naplniť decembrové rozhodnutie Európskej rady týkajúce sa posilnenia rozpočtovej disciplíny a stabilizácie ekonomiky.

Predsedníctvo bude dohliadať na vykonávanie balíka opatrení v oblasti hospodárskeho riadenia a na historicky prvé hodnotenie národných rozpočtov v rámci európskeho semestra. Súčasťou programu dánskeho predsedníctva je aj urýchlenie reforiem zameraných na prísnejšiu reguláciu finančného sektora prijatých s cieľom zabrániť novým krízam.

Vo vzťahu k diskusiám o rozpočte Únie na roky 2014 až 2020 je potrebné dosiahnuť významný pokrok, aby bolo rozpravu možné uzavrieť pred koncom roku 2012.

Dynamická Európa

Ďalším kľúčovým cieľom dánskeho predsedníctva je prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest. Dôraz sa bude klásť na jednotný trh, ktorý v roku 2012 oslávi 20 rokov existencie. Na to, aby mohli podniky a občania naplno využiť všetky jeho výhody, je ešte potrebné prijať ďalšie reformy. Dánsko je pripravené pracovať na prijímaní opatrení v 12 oblastiach, ktoré Komisia určila v Akte o jednotnom trhu ako kľúčové.

Počas svojho predsedníctva by chcelo vytvoriť nové obchodné príležitosti pre európske podniky, hlavne využitím dohôd o voľnom obchode s Japonskom, Indiou, Kanadou a Tuniskom.

Ekologická Európa

Dánske predsedníctvo zaradilo ekologický a udržateľný rast medzi ťažiskové body svojho programu a chce zabezpečiť, aby si Európska únia udržala svoje čelné postavenie pri určovaní globálneho smerovania v otázkach životného prostredia, energetiky a boja proti zmenám klímy.

Navyše by Dánsko chcelo dosiahnuť pokrok pri schvaľovaní návrhu smernice o energetickej účinnosti, plánu postupu v energetike do roku 2050 a siedmeho environmentálneho akčného programu.

Bezpečná Európa

V kontexte minuloročných udalostí v severnej Afrike a náporu veľkého počtu prisťahovalcov na hranice Európy navrhuje dánske predsedníctvo zlepšiť riadenie vonkajších hraníc Únie. Podstatou návrhu je najmä dobudovanie spoločného európskeho azylového systému a posilnenie slobodného pohybu osôb v schengenskom priestore.

Pokiaľ ide o rozširovanie Európskej únie, úsilie Dánska sa sústredí na dosiahnutie pokroku v prístupových rokovaniach s Islandom a Tureckom, na začatie rozhovorov s Čiernou Horou a na dokončenie rokovaní o kandidatúre Srbska.

Dánske predsedníctvo Rady Európskej únie danskDeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy