Kruimelpad

Denemarken wil Europa klaarstomen voor het Europa van morgen - 03/01/2012

Logo van het Deens voorzitterschap 2012

Denemarken heeft op 1 januari voor zes maanden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich genomen. Het wil Europa, dat vandaag toch met grote problemen te kampen heeft, hechter en sterker maken.

Denemarken neemt voor zes maanden onder moeilijke omstandigheden het roer van de Europese Unie over. Samen met de overige EU-landen en de Europese instellingen zal het de economische crisis te lijf gaan en proberen de groei te herstellen.

Voor de Deense regering staan economie, groei, milieu en veiligheid bovenaan de agenda.

Een verantwoordelijk Europa

Het Deense voorzitterschap staat voor de taak om de besluiten van de Europese Raad van december over meer begrotingsdiscipline en de stabilisatie van de economie uit te voeren.

Het moet ook toezien op de maatregelen over de sturing van de economie en de eerste beoordelingsronde voor de nationale begrotingen. Om nieuwe crisissen te voorkomen wil Denemarken vaart zetten achter de hervormingen om het toezicht op de financiële sectoren te verscherpen.

Daarnaast is het de bedoeling de behandeling van de EU-begroting voor 2014-2020 nog voor het eind van het jaar af te ronden.

Een dynamisch Europa

De groei en werkgelegenheid stimuleren is een andere belangrijke doelstelling van het Deense voorzitterschap. Het accent komt te liggen op de interne markt, die in 2012 haar twintigste verjaardag viert. Aan die interne markt moet nog flink worden getimmerd voordat het bedrijfsleven en de burger er optimaal van kunnen profiteren. Denemarken gaat werk maken van de twaalf actiepunten die de Commissie in haar Akte voor de interne markt heeft gepresenteerd.

Bovendien wil het nieuwe afzetmogelijkheden scheppen voor Europese bedrijven dankzij de vrijhandelsakkoorden met Japan, India, Canada en Tunesië.

Een groen Europa

Het Deense voorzitterschap streeft naar duurzame milieuvriendelijke groei en wil dat de Europese Unie wereldwijd een voortrekkersrol blijft spelen op het gebied van milieu, energie en klimaat.

Het wil daarom vooruitgang boeken bij dossiers zoals de voorgestelde richtlijn over energie-efficiëntie, de routekaart voor energie 2050 en het zevende milieuactieprogramma.

Een veilig Europa

Gezien de recente gebeurtenissen in Noord-Afrika en de toevloed van migranten aan de Europese grenzen streeft Denemarken naar scherpere controles aan de buitengrenzen van de EU. Het wil de laatste hand leggen aan een gemeenschappelijke Europese asielregeling en het systeem van vrij personenverkeer in het Schengengebied consolideren.

Ten slotte wil Denemarken met Montenegro toetredingsonderhandelingen openen, die met IJsland en Turkije een stap in de goede richting helpen en met Servië de besprekingen over het kandidaat-lidmaatschap afronden.

Het Deens voorzitterschap van de Raad van de EU danskDeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links