Naršymo kelias

ES Tarybai pirmininkaujanti Danija nori kurti ateities Europą - 03/01/2012

Danijos pirmininkavimo ES 2012 m. logotipas

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja Danija. Šalis norėtų sutelkti ir sustiprinti Europos Sąjungą, kuriai šiuo metu tenka spręsti itin sunkius uždavinius.

Danijos pirmininkavimas ES Tarybai prasideda sudėtingu laikotarpiu. Pirmąjį 2012 m. pusmetį pirmininkausianti šalis norėtų drauge su kitomis valstybėmis narėmis ir ES institucijomis pasiekti, kad Europos Sąjungoje būtų įveikta ekonominė krizė ir atkurtas ekonomikos augimas.

Keturios Danijos vyriausybės prioritetinės sritys – ekonomika, augimas, aplinka ir saugumas.

Atsakingas elgesys Europoje

ES Tarybai pirmininkaujanti Danija turės įgyvendinti gruodį priimtus Europos Vadovų Tarybos sprendimus sugriežtinti fiskalinę drausmę ir stabilizuoti ekonomiką.

Be to, ji turės prižiūrėti ekonomikos valdymo priemonių įgyvendinimą ir pirmąjį pusmetinį nacionalinių biudžetų vertinimą. Kad būtų išvengta naujų krizių, į darbotvarkę įtrauktas ir reformų, kuriomis siekiama sugriežtinti finansų sektoriaus reguliavimą, spartinimo klausimas.

Turėtų būti padaryta didelė pažanga svarstant 2014–2020 m. biudžetą. Diskusijos dėl jo turėtų būti baigtos iki 2012 m. pabaigos.

Dinamiška Europa

Kitas svarbus pirmininkaujančios Danijos uždavinys – skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Daug dėmesio bus skiriama bendrajai rinkai. 2012 m. bus minimas jos 20-metis. Kad įmonės ir Europos gyventojai galėtų naudotis visomis bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis, dar reikės reformų. Danija įsipareigojo imti vykdyti dvylika pagrindinių Europos Komisijos Bendrosios rinkos akte nustatytų veiksmų.

Be to, ji norėtų suteikti ES įmonėms naujų galimybių patekti į ES nepriklausančių šalių rinkas. Tai pasiekti padėtų, be kita ko, laisvosios prekybos susitarimai su Japonija, Indija, Kanada ir Tunisu.

Žalioji Europa

ES Tarybai pirmininkaujanti Danija tvarų ekologišką augimą laiko vienu iš svarbiausių savo programos klausimų ir ketina pasirūpinti, kad Europos Sąjunga ir toliau būtų aplinkos, energetikos ir klimato sričių lyderė pasaulyje.

Kitos sritys, kuriose Danija ketina siekti pažangos: energijos vartojimo efektyvumo direktyvos pasiūlymas, energetikos veiksmų planas (2050 m.) ir septintoji aplinkos srities veiksmų programa.

Saugi Europa

Atsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Šiaurės Afrikoje ir daugybės imigrantų atvykimą prie Europos Sąjungos sienų, pirmininkaujanti Danija nori gerinti ES išorės sienų valdymą. Be kita ko, ji norėtų baigti rengti bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir sutvirtinti laisvo asmenų judėjimo Šengeno erdvėje sistemą.

Danija įsipareigojo tęsti stojimo derybas su Islandija ir Turkija, pradėti su Juodkalnija ir baigti derybas dėl Serbijos kandidatūros.

Danijos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai danskDeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos