Navigatsioonitee

Taani eesistumise ülesanne on valmistada EL tulevikuks ette - 03/01/2012

Taani 2012. aasta eesistumisperioodi logo

Taani võtab ELi Nõukogu eesistumise üle 1. jaanuaril 2012. Taani soovib oma eesistumisperioodil Euroopat liita ning muuta teda tugevamaks eelseisvate väljakutsete suhtes.

Taani võtab ELi juhtimise 2012. aasta esimeses pooles üle keerulises olukorras. Taani otsib koos teiste liikmesriikide ja ELi institutsioonidega võimalusi tuua Euroopa Liit välja majanduskriisist ning taastada majanduskasv.

Taani neli suurt prioriteetset teemat on majandus, kasv, keskkond ja turvalisus.

Vastutav Euroopa

Taani eesistumisel tuleb viia ellu detsembri Ülemkogu otsused, mille eesmärk on tugevdada eelarvedistsipliini ja stabiliseerida majandust.

Tuleb ka üle vaadata majandusjuhtimise meetmete rakendamine ning anda esimene poolaastat hõlmav hinnang liikmesriikide eelarvetele. Uute kriiside vältimiseks tuleb kiirendada rangemate eeskirjade rakendamist finantssektoris.

Märkimisväärset edu on vaja saavutada ELi eelarve arutelul ajavahemikuks 2014–2020, et see valdkond 2012. aasta lõpuks sulgeda.

Dünaamiline Euroopa

Taani eesistumise teine suur eesmärk on aktiviseerida majanduskasvu ja töökohtade loomist. Tähelepanu suunatakse ühtsele turule, mis on 2012. aastaks eksisteerinud 20 aastat. Vaja on teostada veel reforme, et inimesed ja ettevõtted saaksid sellest maksimaalset kasu. Taani asub tööle 12 põhimeetmega, mis on määratletud komisjoni koostatud ühtse turu aktis.

Taani soovib avada ka uusi turge Euroopa ekspordile Jaapani, India, Kanada ja Tuneesiaga sõlmitud vabakaubanduslepingute alusel.

Keskkonnasõbralik Euroopa

Taani eesistumisel on programmi keskmes säästev keskkonnasõbralik majanduskasv ning tagatakse ELi juhtroll maailmas keskkonna, energeetika ja kliimamuutuse valdkondades.

Taani kavatseb liikuda edasi uute energiatõhusust käsitlevate õigusaktidega, samuti energeetika tegevuskavaga 2050 ning seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammmiga.

Turvaline Euroopa

Taani soovib pärast Põhja-Aafrikas eelmisel aastal aset leidnud sündmusi ja suurt sisserännet Euroopasse muuta paremaks ELi välispiiride haldamist. See tähendab Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise lõpuleviimist ning Schengeni ala tugevdamist, kus inimesed saavad reisida ilma passikontrollita.

Tulevaste ELi liikmete suhtes kavatseb Taani jätkata ühinemisläbirääkimisi Islandi ja Türgiga, alustada kõnelusi Montenegroga ning viia need lõpule Serbiaga.

Taani on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja danskDeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad