Sti

Danmark vil fremtidssikre EU - 03/01/2012

Logoet for det danske EU-formandskab 2012

Danmark overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union den 1. januar 2012. Opgaven vil være at samle og styrke EU, som står over for store udfordringer.

Det er et EU i stormvejr, som Danmark tager roret for i de første seks måneder af 2012. Sammen med de andre medlemslande og EU-institutionerne vil Danmark styre EU ud af krisen og tilbage på vækstsporet.

Den danske regering vil satse på fire store spørgsmål: økonomi, vækst, miljø og sikkerhed.

Et ansvarligt Europa

På EU-topmødet i december besluttede man at styrke den finanspolitiske disciplin og sikre den økonomiske stabilitet. Det vil Danmark gøre til en realitet.

Det danske formandskab vil også føre arbejdet med at styrke den økonomiske styring til dørs og bane vejen for den allerførste halvårsevaluering af de nationale budgetter. Et andet punkt på dagsordenen er at få gang i de reformer, der skal styrke tilsynet med den finansielle sektor, så vi undgår kriser i fremtiden.

Danmark vil desuden sætte skub i forhandlingerne om EU's budget for 2014-2020, så de kan afsluttes inden udgangen af 2012.

Et dynamisk Europa

Et andet afgørende punkt er at få skabt fornyet vækst og beskæftigelse. Der bliver stillet skarpt på det indre marked, som fylder 20 år i 2012. Det skal videreudvikles, så virksomheder og borgere kan få størst mulig gavn af det. Danmark vil arbejde med de 12 nøgleprioriteter, som Kommissionen har opstillet i akten for det indre marked.

Man vil åbne nye handelsmuligheder for europæiske virksomheder, bl.a. gennem frihandelsaftaler med Japan, Indien, Canada og Tunesien.

Et grønt Europa

Det danske formandskab vil sætte grøn og bæredygtig vækst i højsædet og sikre, at EU fortsat tager teten i det internationale miljø-, energi- og klimaarbejde.

Danmark vil også skubbe på for at få gennemført direktivforslaget om energieffektivitet, køreplanen for energi frem til 2050 og det syvende miljøhandlingsprogram.

Et sikkert Europa

På baggrund af de seneste begivenheder i Nordafrika og de mange indvandrere, der søger til Europa, vil formandskabet styrke kontrollen ved EU's ydre grænser. Man vil sikre et velfungerende europæisk asylsystem og styrke den fri bevægelighed inden for Schengenområdet.

Danmark vil endvidere slå et slag for EU's udvidelse. Man vil sætte turbo under forhandlingerne med Island og Tyrkiet, indlede samtaler med Montenegro og afslutte forhandlingerne om Serbiens kandidatstatus.

Det danske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links