Навигационна пътека

Датското председателство подготвя Европа на бъдещето - 03/01/2012

Лого на датското председателство през 2012 г.

От 1 януари 2012 г. Дания поема председателството на Съвета на Евроейския съюз. Тя иска да обедини и укрепи Европа, изправена днес пред големи предизвикателства.

През първата половина на 2012 г. Дания ще ръководи Европейския съюз в един труден момент. С помощта на другите държави членки и на европейските институции тя желае да изведе Съюза от икономическата криза и да го поведе по пътя на растежа

Четирите основни приоритета на датското председателство са свързани с икономиката, растежа, околната среда и сигурността.

Отговорна Европа

Датското председателство трябва да осъществи на практика решенията на Европейския съвет от декември, целящи засилване на бюджетната дисциплина и стабилизиране на икономиката.

Дания ще следи също за въвеждането на мерките, свързани с икономическото управление и ще проведе първата шестмесечна оценка на бюджетите на страните от ЕС. На дневен ред е и ускоряването на реформите за по-строго регулиране на финансовия сектор за избягване на нови кризи.

Обсъждането на бюджета на Съюза за 2014–2020 г. също трябва да напредне значително, за да може да приключи по план преди края на 2012 г.

Динамична Европа

Друг основен приоритет на датското председателство е да подпомогне растежа и заетостта. Акцентът ще падне върху единния пазар, който навършва 20 години през 2012 г. Все още са необходими реформи, за да могат предприятията и гражданите да се възползват максимално от него. Дания се ангажира да работи по дванайсетте ключови действия, определени от Комисията в Акта за единния пазар.

Дания желае също да предостави възможности за развитие на нови пазари на европейските компании чрез споразумения за свободна търговия с Япония, Индия, Канада и Тунис.

Зелена Европа

Екологичният и устойчив растеж заема централно място в програмата на датското председателство. То иска да помогне на Съюза да запази позицията си на световен лидер по въпросите на околната среда, енергията и климата.

Сред инициативите, по които Дания иска да постигне напредък, са предложението за директива за енергийната ефективност, пътната карта за енергията до 2050 г. и седмата програма за действие в областта на околната среда.

Сигурна Европа

След неотдавнашните събития в Северна Африка и последвалия приток на имигранти към Европа датското председателство желае да подобри управлението на външните граници на Съюза. По-конкретно то иска да довърши изграждането на общия европейски режим за предоставяне на убежище и да укрепи системата за свободно движение на хора в Шенгенското пространство.

Що се отнася до разширяването на ЕС, Дания се ангажира да продължи преговорите с Исландия и Турция, да започне разговори с Черна гора и да приключи разговорите за кандидатурата на Сърбия.

Датско председателство на Съвета на Европейския съюз danskDeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки