Navigačný riadok

Zabezpečovanie európskej obnovy - 27/12/2011

Budova Berlaymont – sídlo Komisie, s veľkoplošným plagátom s textom o posilnenom európskom hospodárskom riadení © EÚ

Pracovný plán Komisie na rok 2012 sa zameriava na hospodársky rast, reformu finančného sektora a posilnenie postavenia EÚ vo svete.

Na budúci rok je naplánovaných celkovo 129 nových iniciatív English , veľký dôraz sa však kladie aj na realizáciu schválených, resp. rozpracovaných opatrení.

Najvyššou prioritou bude promptná realizácia balíka návrhov na obnovenie dôvery v európske hospodárstvo spoločne s novými opatreniami na riešenie súčasných zložitých hospodárskych vyhliadok.

Reforma finančného sektora

Nakoľko pravidlá o derivátoch, ratingových agentúrach, kapitálových požiadavkách a opatreniach proti zneužívaniu informácií v obchodnom styku už Komisia predložila, zameria sa v roku 2012 na dokončenie reforiem. Takisto sa pripravuje uverejnenie štúdií o posúdení vplyvu uskutočnených krokov.

Cieľom nových opatrení bude obnovenie dôvery investorov. Ich súčasťou budú plány na elimináciu dosahov daňových rajov, vybudovanie moderného systému DPH odolného voči podvodom a na zníženie administratívnej záťaže malých podnikateľov. Takisto bude v záujme ochrany prostriedkov daňových poplatníkov predložený návrh na ochranu financovania zo zdrojov EÚ pred podvodmi.

Podpora rastu a tvorby pracovných miest

Hlbšia hospodárska integrácia je kľúčom k rastu a tvorbe pracovných miest v Európe. Preto Komisia kladie dôraz na 12 kľúčových návrhov uvedených v akte o jednotnom trhu EÚ, ktorý ma členským štátom pomôcť prispôsobiť sa súčasným sociálnym a ekonomickým výzvam a urýchliť oživenie hospodárstva po celosvetovej hospodárskej kríze.

Súčasťou plánov je aj uľahčenie pohybu mladých uchádzačov o zamestnanie v rámci Európy a reforma Európskych služieb zamestnanosti (EURES) v záujme zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam v zahraničí. Nové pravidlá zjednodušia aj prenos dôchodkových práv pri zmene štátu zamestnania.

EÚ vo svete

Pozornosť sa sústredí na nový prístup DeutschEnglishfrançais EÚ vo vzťahoch s jej susedmi. Cieľom tohto prístupu je podpora mierového a úspešného rozvoja v krajinách východnej Európy a severnej Afriky.

Tohtoročné politické zmeny v severnej Afrike zvýraznili potrebu spoločného prístupu k azylovej problematike a k ochrane hraníc. Predmetom pripravovanej novej stratégie budú opatrenia na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a plány na modernizáciu kontroly hraníc.

V tejto oblasti sa takisto skúma možnosť uzatvorenia dohody o voľnom obchode s Japonskom a dohody o investíciách s Čínou. V roku 2012 neustanú ani aktivity súvisiace s rozširovaním EÚ a začnú sa prípravy na privítanie Chorvátska ako 28. člena Únie.

Pracovný program Komisie na rok 2012

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy