Ścieżka nawigacji

Odnowa UE - 27/12/2011

Budynek Berlaymont (siedziba Komisji) z banerem dotyczącym zarządzania gospodarczego © UE

Plan działań Komisji na 2012 r. będzie miał na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, zreformowanie sektora finansowego i nadanie UE skutecznego głosu na arenie międzynarodowej.

Na przyszły rok zaplanowano aż 129 nowych inicjatyw English , jednak silny nacisk zostanie również położony na kontynuowanie działań, które już zostały przyjęte lub nad którymi trwają obecnie prace.

Priorytety obejmą jak najszybsze wdrożenie pakietu propozycji mających na celu przywrócenie zaufania do europejskiej gospodarki oraz nowych środków mających zapobiec sprawdzeniu się pesymistycznych prognoz gospodarczych.

Reforma sektora finansowego

W 2012 r. Komisja skupi się na sfinalizowaniu trwającej reformy przepisów dotyczących instrumentów pochodnych, agencji ratingowych, wymogów kapitałowych i zwalczania nadużyć na rynku. Opublikowana zostanie również ocena skutków podjętych działań.

Nowe środki mają przywrócić zaufanie inwestorów, m.in. poprzez położenie kresu rajom podatkowym, stworzenie nowoczesnego systemu VAT w celu zwalczania oszustw i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw. Przedstawiony zostanie również wniosek, który ma zapobiec nadużyciom i oszustwom przy korzystaniu z finansowej pomocy UE, a tym samym – lepiej chronić pieniądze podatników.

Stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy

Głębsza integracja gospodarcza ma zasadnicze znaczenie dla pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Dlatego szczególny nacisk zostanie położony na działania w dwunastu obszarach określonych w Akcie o jednolitym rynku. Działania te mają pomóc krajom UE sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym oraz przyspieszyć ich wyjście z globalnego kryzysu finansowego.

Przedstawione zostaną również programy mające pomóc młodym ludziom w poszukaniu pracy w różnych krajach europejskich oraz reforma europejskich służb zatrudnienia, która poprawi dostęp do zagranicznych rynków pracy. Nowe przepisy ułatwią również transfer świadczeń emerytalnych w przypadku zmiany miejsca pracy.

UE na arenie międzynarodowej

Nacisk zostanie położony na nowe podejście DeutschEnglishfrançais UE do stosunków z krajami sąsiadującymi. Będzie ono miało na celu promowanie pokoju i dobrobytu w Europie Wschodniej i Afryce Północnej.

Tegoroczne wydarzenia w Afryce Północnej uwypukliły potrzebę wypracowania wspólnego podejścia do kwestii azylu i kontroli granicznych. Zostanie opracowana nowa strategia na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi oraz modernizacji kontroli na przejściach granicznych.

Rozważona zostanie również możliwość zawarcia umowy o wolnym handlu z Japonią oraz umowy inwestycyjnej z Chinami. Kontynuowane będą prace nad dalszym rozszerzeniem UE, w tym przygotowania do przyjęcia Chorwacji, która ma zostać 28. państwem członkowskim UE.

Program prac Komisji na rok 2012

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki