Kruimelpad

Een nieuw Europees elan omzetten in tastbare resultaten - 27/12/2011

Spandoek op het Berlaymontgebouw in Brussel, waar de Commissie kantoor houdt © EU

De Commissie mikt met haar werkprogramma voor 2012 op economische groei, hervormingen in de financiële sector en meer invloed voor de EU in de wereld.

In totaal staan er voor volgend jaar 129 nieuwe initiatieven English op stapel. De al eerder gestarte en geplande activititeiten gaan natuurlijk onverminderd door.

Topprioriteit krijgt de snelle uitvoering van een pakket maatregelen die het vertrouwen in de Europese economie moeten herstellen, net als nieuwe maatregelen om de sombere economische vooruitzichten om te buigen.

Hervorming van de financiële sector

Omdat er al voorstellen op tafel liggen over financiële derivaten, ratingbureaus, kapitaaleisen en de aanpak van marktmisbruik, concentreert de Commissie zich in 2012 vooral op de afronding van de hervormingen. Zij publiceert ook een rapport over de effecten van haar aanpak.

Daarnaast probeert de Commissie het vertrouwen van de investeerders te herstellen. Zij wil een einde maken aan belastingsparadijzen, een modern btw-stelsel ontwikkelen om fraude te bestrijden en de bureaucratische rompslomp voor kleine bedrijven verminderen. Om het geld van de belastingbetaler te beschermen, komen er maatregelen tegen fraude bij EU-financiering van activiteiten.

Nieuwe impuls voor groei en werkgelegenheid

Omdat een betere integratie van de economie onmisbaar is voor de groei en werkgelegenheid in Europa, komt het accent te liggen op de twaalf voorstellen van de Akte voor de interne markt. Die moeten de EU-landen helpen hun sociale en economische problemen te overwinnen en de wereldwijde financiële crisis sneller te boven komen.

Er zijn ook nieuwe plannen om jonge werkzoekenden mobieler te maken op de Europese arbeidsmarkt. Een hervorming van EURES, het netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, moet het makkelijker te maken een baan over de grens te vinden. Daarom zal ook de overdracht van pensioenrechten bij het veranderen van baan eenvoudiger worden gemaakt.

Rol van de EU in de wereld

Een ander punt van aandacht is de nieuwe aanpak DeutschEnglishfrançais van de EU voor de betrekkingen met zijn buurlanden. Dit beleid moet de vreedzame ontwikkeling en welvaart in Oost-Europa en Noord-Afrika bevorderen.

De recente gebeurtenissen in Noord-Afrika hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een gemeenschappelijk asiel- en grensbewakingsbeleid. Ook wordt de mensenhandel harder aangepakt en staat er een modernisering van de grenscontroles op stapel.

Verder wordt de mogelijkheid overwogen van een vrijhandelsakkoord met Japan en een investeringsovereenkomst met China. Ten slotte maakt de EU zich op voor de toetreding van haar 28ste lid, Kroatië.

Werkprogramma van de Commissie voor 2012

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links