Navigācijas ceļš

Eiropas atjaunošana - 27/12/2011

Komisijas galveno ēku "Berlaymont" rotā ekonomikas pārvaldības reklāma © EU

Komisijas rīcības plāns 2012. gadam ietver ekonomisko izaugsmi, finanšu sektora reformu un ES nozīmes palielināšanu starptautiskajā arēnā.

Nākamajam gadam ir iecerētas pavisam 129 jaunas iniciatīvas English , bet spēcīgs uzsvars tiks likts arī uz iesākto un jau pieņemto iniciatīvu turpināšanu.

Lai atgūtu ticību Eiropas ekonomikai, lielākā prioritāte tiks piešķirta priekšlikumu kopuma ātrai īstenošanai, kā arī jauniem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nepiepildītos pašreizējās sliktās ekonomikas prognozes.

Finanšu nozares reforma

Noteikumi par atvasinātajiem instrumentiem, kredītreitinga aģentūrām, kapitāla prasībām un pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu ir jau ierosināti, tāpēc 2012. gadā Komisija lielākās pūles veltīs reformu pabeigšanai. Publiskos arī veikto pasākumu ietekmes novērtējumu.

Jaunu pasākumu galvenais mērķis būs atjaunot ieguldītāju uzticību. To vidū būs tā saucamās nodokļu oāzes likvidēšana, modernas PVN sistēmas izstrāde, lai mazinātu iespējas krāpties, un birokrātijas mazināšana mazajiem uzņēmumiem. Lai aizsargātu nodokļu maksātāju naudu, tiks iesniegts priekšlikums arī par ES finansēšanas pasākumu aizsardzību pret krāpšanos.

Izaugsmes un nodarbinātības veicināšana

Tā kā viena no izaugsmes un darbavietu radīšanas atslēgām ir lielāka ekonomiskā integrācija Eiropā, īpašs uzsvars būs uz 12 nozīmīgākajiem priekšlikumiem attiecībā uz ES Vienotā tirgus aktu, kuru mērķis ir palīdzēt ES valstīm risināt pašreizējās sociālās un ekonomiskās problēmas un paātrināt izkļūšanu no globālās finanšu krīzes.

ES arī atvieglos gados jaunu darba meklētāju pārvietošanos Eiropā un pārveidos Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu, lai uzlabotu darba atrašanas iespējas citās ES valstīs. Būs arī jauni noteikumi, kas cilvēkiem, kuri strādājuši vairākās ES valstīs, palīdzēs saglabāt tiesības uz pilnu pensiju.

ES pasaulē

Uzmanība tiks pievērsta jaunajai pieejai DeutschEnglishfrançais ES attiecībās ar kaimiņvalstīm. Šīs politikas uzdevums ir sekmēt mieru un labklājību Austrumeiropā un Ziemeļāfrikā.

Sarežģījumi, kuri šogad skāra Ziemeļāfriku, lika ES saprast, ka nepieciešama kopēja pieeja patvēruma piešķiršanai un robežkontrolei. Tiks ierosināta jauna stratēģija, lai novērstu tirdzniecību ar cilvēkiem, kā arī robežkontroles modernizēšanas plāni.

Paredzēts arī izskatīt iespēju par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Japānu un ieguldījumu nolīgumu ar Ķīnu. Turpināsies ES paplašināšana, un nu sāksies sagatavošanās Horvātijas uzņemšanai par ES 28. dalībvalsti.

Komisijas 2012. gada darba programma

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites