Navigointipolku

Edessä uudistusten vuosi - 27/12/2011

Talouspolitiikan ohjauksen tehostamista painottava juliste komission päärakennuksen (Berlaymont) ulkoseinällä © EU

Komission vuoden 2012 työohjelmassa keskitytään talouskasvuun, rahoitussektorin uudistuksiin ja EU:n kansainvälisen painoarvon lisäämiseen.

Ensi vuodeksi suunnitteilla on yhteensä 129 uutta aloitetta English , mutta myös jo aiemmin hyväksyttyjen tai valmisteilla olevien aloitteiden etenemistä painotetaan.

Kaikkein tärkeintä on panna täytäntöön ehdotuskokonaisuus, jolla voidaan palauttaa luottamus Euroopan talouteen, sekä tiettyjä uusia toimia, joilla talouden nykyinen vaikea tila saadaan kohenemaan.

Rahoitusalan uudistus

Rahoitusalalle on jo esitetty uusia sääntöjä, jotka koskevat johdannaisia, luottoluokituslaitoksia, pääomavaatimuksia ja markkinoiden väärinkäyttöön puuttumista. Komissio keskittyy vuonna 2012 näiden uudistusten päätökseen saattamiseen. Toteutetuista toimista julkaistaan myös vaikutustenarviointi.

Uusilla toimenpiteillä pyritään erityisesti vahvistamaan investoijien luottamusta. Tarkoituksena on mm. poistaa veroparatiisit, uudistaa arvonlisäverojärjestelmää erityisesti petosten torjumiseksi ja vähentää pk-yritysten byrokratiaa. Veronmaksajien rahoja halutaan suojella myös päätöksellä, jonka tavoitteena on ehkäistä petoksia EU-rahoitteisissa toimissa.

Tuetaan kasvua ja työpaikkojen luomista

Taloudellinen yhdentyminen on Euroopan talouskasvun ja työpaikkojen luomisen avaintekijöitä. Työohjelmassa painotetaankin erityisesti EU:n nk. sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kahtatoista viputekijää, joiden tarkoituksena on auttaa EU-maita selviytymään nykytilanteen sosiaalisista ja taloudellisista haasteista sekä toipumaan maailmanlaajuisesta finanssikriisistä.

Euroopan työnvälitysverkoston (EURES) uudistuksilla helpotetaan liikkuvuutta Euroopassa. Näin tuetaan erityisesti nuorten työllistymistä. Samaten aiotaan helpottaa eläkeoikeuksien siirtämistä siirryttäessä työn perässä maasta toiseen.

EU ja muu maailma

EU aikoo keskittyä uuteen lähestymistapaan DeutschEnglishfrançais naapuruussuhteissaan. Tämän politiikan tavoitteena on edistää rauhanomaista kehitystä ja hyvinvointia Itä-Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.

Pohjois-Afrikan tämänvuotiset tapahtumat ovat korostaneet tarvetta yhtenäiseen turvapaikka- ja rajavalvontapolitiikkaan. Komissio aikoo esittää uutta strategiaa ihmiskaupan torjumiseksi ja nykyaikaistaa rajatarkastuksia.

Parhaillaan tarkastellaan myös mahdollisuutta tehdä vapaakauppasopimus Japanin kanssa ja investointisopimus Kiinan kanssa. EU:n laajentumisprosessi etenee; 28. jäsenmaa on mitä ilmeisimmin Kroatia, jonka kanssa jatketaan liittymisvalmisteluja.

Komission työohjelma 2012

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä