Navigatsioonitee

Euroopa uutmine - 27/12/2011

Komisjoni peakorter – Berlaymont'i hoone – majandusjuhtimist käsitleva plakatiga © EU

Komisjoni tegevuskava aastaks 2012 keskendub majanduskasvule, finantssektori reformile ning ELi hääle kuuldavamaks muutmisele maailmas.

Järgmiseks aastaks on kavandatud kokku 129 uut algatust English , kuid suurt rõhku pannakse ka juba vastu võetud või ettevalmistamisel olevatele ettepanekutele.

Kõige olulisem prioriteet on rakendada kiiresti Euroopa majanduse usaldusvääruse taastamiseks tehtud ettepanekute pakett koos uute meetmetega, et seista vastu praegustele rasketele majanduslikele väljavaadetele.

Finantssektori reform

Juba on tehtud ettepanekud tuletisinstrumente, reitinguagentuure, kapitalinõudeid ning turu kuritarvitamise vastast võitlust käsitlevate eeskirjade kohta. 2012. aastal keskendub komisjon reformide lõpetamisele. Avaldatakse ka hinnang võetud meetmete mõju kohta.

Uued meetmed keskenduvad investorite usaldusele. Muu hulgas on kavas astuda samme maksuparadiiside vastu, töötada välja kaasaegne käibemaksusüsteem võitlemiseks pettusega ning vähendada bürokraatiat väikeettevõtete jaoks. Maksumaksjate raha kaitsmiseks kavatseb komisjon esitada ka seadusandliku ettepaneku, mille eesmärk on kaitsta ELi rahastamistegevust pettuse eest.

Majanduskasvu ja töökohtade loomise soodustamine

Suurem majanduslik integreerimine on põhivahendiks majanduskasvu saavutamisel ja töökohtade loomisel Euroopas. Seetõttu pannakse erilist rõhku ELi ühtse turu aktis tehtud ettepanekutele, mille eesmärk on aidata ELi riikidel lahendada praegused sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid ning kiirendada taastumist ülemaailmsest finantskriisist.

Samuti esitatakse kavad noorte tööotsijate liikuvuse lihtsustamiseks Euroopas ning Euroopa tööturuasutuste võrgustiku reformimiseks, et parandada piiriüleste töövõimaluste kättesaadavust. Uute eeskirjadega lihtsustatakse ka pensionide ülekandmist töökohtade vahetamise korral.

EL maailmas

Tähelepanu keskendatakse ELi uuele lähenemisviisile DeutschEnglishfrançais suhetes oma naaberriikidega. Asjaomase poliitika eesmärk on edendada rahumeelset ja jõudsat arengut Ida-Euroopas ja Põhja-Aafrikas.

Selle aasta sündmused Põhja-Aafrikas tõid taas esile vajaduse ühise lähenemisviisi järele varjupaiga ja piirikontrolli küsimustes. Esitatakse uus strateegia inimkaubanduse vältimiseks ning kavad piirikontrolli moderniseerimiseks.

Uuritakse võimalust sõlmida vabakaubandusleping Jaapaniga ja investeerimisleping Hiinaga. Samuti jätkatakse tööd ELi laienemise valdkonnas, valmistudes ette 28. liikmesriigi – Horvaatia – vastuvõtmiseks Euroopa Liitu.

Komisjoni 2012. aasta tööprogramm

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad