Διαδρομή πλοήγησης

Στόχοι για την ανανέωση της Ευρώπης - 27/12/2011

Αφίσα για την οικονομική διακυβέρνηση αναρτημένη στο κεντρικό κτήριο της Επιτροπής © EU

Ο χάρτης πορείας της Επιτροπής για το 2012 στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη, τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.

Για το επόμενο έτος προγραμματίζονται συνολικά 129 νέες πρωτοβουλίες, English αλλά ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην προώθηση των δράσεων που έχουν ήδη εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν σύντομα.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ταχεία υλοποίηση δέσμης προτάσεων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των σημερινών δυσμενών οικονομικών προοπτικών.

Μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα

Καθώς έχουν ήδη υποβληθεί οι προτάσεις κανόνων για τα παράγωγα, τους οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά, το 2012 η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Επίσης, προβλέπεται να δημοσιοποιηθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων των ληφθέντων μέτρων.

Νέα μέτρα, που θα επικεντρωθούν στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, περιλαμβάνουν την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ με στόχο την καταπολέμηση της απάτης και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, για να προστατευθούν τα χρήματα των φορολογουμένων, θα υποβληθεί πρόταση για την προστασία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΕ από την απάτη.

Τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης

Δεδομένου ότι η μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δώδεκα βασικές προτάσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά της ΕΕ, που στοχεύουν να βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων και να επιταχύνουν την ανάκαμψη από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Προβλέπεται επίσης η κατάρτιση σχεδίων για να βοηθηθούν οι νέοι που αναζητούν εργασία να κυκλοφορούν ευκολότερα σε όλη την Ευρώπη, καθώς και η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης για να βελτιωθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στην απασχόληση. Επιπλέον, θα θεσπιστούν νέοι κανόνες για να απλουστευθεί η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργασία.

Η ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη νέα στρατηγική DeutschEnglishfrançais της ΕΕ στις σχέσεις με τους γείτονές της. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση ειρηνικής ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας στην ανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

Τα γεγονότα που σημειώθηκαν φέτος στη Βόρεια Αφρική κατέδειξαν την ανάγκη μιας κοινής προσέγγισης σε θέματα ασύλου και συνοριακών ελέγχων. Προβλέπεται να προταθούν μια νέα στρατηγική για την αποτροπή της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και σχέδια εκσυγχρονισμού των συνοριακών ελέγχων.

Πέραν αυτών, θα διερευνηθεί η πιθανότητα σύναψης μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ιαπωνία και μιας επενδυτικής συμφωνίας με την Κίνα. Τέλος, θα συνεχιστούν οι εργασίες για τη διεύρυνση της ΕΕ, αρχής γενομένης από την προετοιμασία της υποδοχής της Κροατίας ως 28ου μέλους της ΕΕ.

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι