Sti

Fornyelse i Europa - 27/12/2011

Kommissionens hovedkvarter – Berlaymontbygningen – med et banner om økonomisk styring © EU

Kommissionens køreplan for 2012 tager sigte på økonomisk vækst, reform af finanssektoren og en effektiv stemme til EU ude i verden.

I alt er der planlagt 129 nye initiativer English næste år, men der vil også blive lagt stor vægt på det, der allerede er vedtaget eller er lige på trapperne.

Hurtig gennemførelse af den pakke forslag, der skal genskabe tilliden til den europæiske økonomi, står øverst på listen sammen med nye initiativer til at løse de alvorlige aktuelle økonomiske problemer.

Reform af finanssektoren

Der er allerede fremsat forslag om afledte instrumenter, kreditvurderingsbureauer, kapitalkrav og bekæmpelse af markedsmisbrug, og Kommissionen vil i 2012 koncentrere sig om at føre reformerne ud i livet. Den vil også fremlægge en konsekvensanalyse af de skridt, der er taget.

Nye initiativer skal genskabe investorernes tillid. Der er blandt andet planer om at lukke skattely, udvikle et moderne momssystem til bekæmpelse af svindel og mindre bureaukrati for små virksomheder. For at passe på skatteydernes penge vil der desuden blive fremsat forslag om at beskytte EU-støtte mod svindel.

Mere vækst og flere job

Større økonomisk integration er en af nøglerne til vækst og jobskabelse i Europa. Derfor lægges der særlig vægt på de 12 forslag i EU's lov om det indre marked, der skal hjælpe EU-landene med at klare de aktuelle sociale og økonomiske udfordringer og fremskynde genopsvinget efter den globale finanskrise.

Det skal være lettere for unge jobsøgende at bevæge sig rundt i Europa, og det europæiske arbejdsformidlingsnet skal forbedre adgangen til job på tværs af grænserne. Nye regler skal også gøre det lettere at overføre sin pension, når man skifter job.

EU ude i verden

EU's nye tilgang DeutschEnglishfrançais til forbindelserne med nabolandene vil komme i fokus. Denne politik skal være med til at skabe fred og velstand i Østeuropa og Nordafrika.

De udfordringer, vi blev stillet over for i Nordafrika i år, viste behovet for en fælles tilgang til asyl og grænsekontrol. En ny strategi til forebyggelse af menneskesmugling vil blive lagt frem sammen med planer om en modernisering af grænsekontrollen.

Længere væk vil en frihandelsaftale med Japan og en investeringsaftale med Kina blive udforsket. Arbejdet med at udvide EU fortsætter også og starter med forberedelserne af Kroatiens optagelse som EU's 28. medlem.

Kommissionens arbejdsprogram 2012

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links