Cesta

Pracovní program pro evropskou obnovu - 27/12/2011

Plakát na na budově Berlaymont, sídle Komise, upozorňující na téma správy ekonomických záležitostí © EU

Plán Komise na příští rok se zaměřuje na posílení hospodářského růstu, reformu finančního sektoru a upevnění pozice EU na mezinárodní scéně.

Na příští rok chystá Komise celkem 129 nových iniciativ English . Důraz přitom bude rovněž klást na pokrok v realizaci iniciativ, které již byly schváleny, i těch, o nichž se teprve jedná.

Prioritou bude provedení souboru návrhů s cílem obnovit důvěru v evropskou ekonomiku a zavést nová opatření na zvrácení současného nepříznivého hospodářského trendu.

Reforma finančního sektoru

Komise se v roce 2012 soustředí na dokončení finančních reforem. Jejich návrhy již byly předloženy (pravidla týkající se derivátů, ratingových agentur, kapitálových požadavků a opatření zamezujících zneužívání trhu). Zveřejněny budou rovněž výsledky hodnocení pokroku, jehož se v této oblasti dosáhlo.

Nová opatření se zaměří na zvýšení důvěry investorů. Patří k nim plán zrušit daňové ráje, vytvořit moderní systém DPH, jenž by měl pomoci v boji proti podvodům, a snížit administrativní zátěž pro malé podniky. Aby se předešlo mrhání penězi daňových poplatníků, přijde Komise rovněž s návrhem opatření, která mají zamezit zneužívání finančních prostředků EU.

Zvýšení hospodářského růstu a tvorba pracovních míst

Pro posílení růstu a vzniku nových pracovních míst v Evropě je třeba prohloubit hospodářskou integraci. Z tohoto důvodu se bude mimořádný důraz klást na 12 hlavních návrhů týkajících se aktu o jednotném trhu. Cílem je pomoci členským zemím vypořádat se se současnými společenskými a hospodářskými otázkami a urychlit oživení hospodářství v kontextu světové finanční krize.

Dále budou předloženy plány, které mají pomoci mladým uchazečům o zaměstnání, kteří se při hledání práce nechtějí omezovat na svou zemi původu. Kromě toho se počítá i s předložením reformy Evropské služby zaměstnanosti s cílem zlepšit dostupnost pracovních příležitostí v zahraničí. Díky novým pravidlům se rovněž zjednoduší převádění důchodových práv při změně zaměstnání.

EU na světové scéně

V této oblasti bude ve středu zájmu nové pojetí DeutschEnglishfrançais vztahů Unie se sousedními státy. V rámci této politiky se bude EU snažit, aby rozvoj nečlenských zemí východní Evropy a severní Afriky probíhal ve znamení míru a prosperity.

Důsledky událostí, které se letos odehrály v zemích severní Afriky, upozornily na potřebu společného přístupu k otázkám azylu a hraničních kontrol. Bude předložena nová strategie, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a možnostmi modernizace hraničních kontrol.

Kromě uvedených opatření se budou zkoumat možnosti dohody o volném obchodu s Japonskem a dohoda o investicích s Čínou. Další oblastí, které se bude i nadále věnovat zvýšená pozornost, je rozšíření Unie. Budou zahájeny přípravy k přijetí 28. členského státu Unie, Chorvatska.

Pracovní program Komise na rok 2012

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy