Navigačný riadok

Vytvorenie pevnejšej hospodárskej únie - 14/12/2011

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Foto © EÚ

„Dohodu väčšiny členských štátov EÚ o ďalšej hospodárskej integrácii by mali dopĺňať kroky na obnovu rastu a tvorbu pracovných miest“, uviedol Barroso.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vo svojom prejave o výsledkoch samitu európskych lídrov 8. – 9. decembra DeutschEnglishfrançaisportuguês uviedol, že rozhodnutie 26 z 27 vlád o novej medzivládnej zmluve ustanovujúcej sprísnené rozpočtové pravidlá je dôkazom ich pripravenosti na posilnenie európskej integrácie.

Zmluva by zúčastnené štáty zaväzovala udržiavať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet verejnej správy. Tie štáty, ktorých deficit prekročí hranicu 0,5 % HDP, by museli prijať opatrenia na jeho zníženie. Na ich realizáciu by dohliadala Komisia a ostatné štáty EÚ.

Očakáva sa, že vlády podpíšu zmluvu v marci 2012. Tento krok sa považuje za dôležitú súčasť reakcie EÚ na finančnú krízu a dlhovú krízu eurozóny.

Táto reakcia zahŕňa:

  • 6 opatrení English na zlepšenie monitorovania rozpočtu a lepšiu kontrolu verejného dlhu – s účinnosťou od 13. decembra 2011;
  • prieskum rastu 2012 DeutschEnglishfrançais – odporúčania týkajúce sa rastu, vytvárania pracovných miest a verejných financií, ktorými sa začína každoročný šesťmesačný cyklus, počas ktorého členské štáty navzájom koordinujú formuláciu rozpočtových a hospodárskych politík;
  • vytvorenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu (euroval 2) už v júli roku 2012 (dočasný Európsky nástroj finančnej stability, euroval 1, bude pokračovať až do polovice roku 2013).

Lídri EÚ sa čoskoro rozhodnú, či Medzinárodnému menovému fondu (MMF) poskytnú max. 200 miliárd EUR na pomoc ohrozeným krajinám eurozóny.

V marci 2012 budú diskutovať o spôsoboch ďalšej rozpočtovej koordinácie a preskúmajú možnosti spoločného vydávania dlhopisov (tzv. dlhopisy stability spoločne emitované štátmi eurozóny).

Rast a zamestnanosť

Predseda Barroso vyzval na rýchle prijatie ďalších opatrení zameraných na stabilizáciu hospodárstva a tvorbu pracovných miest. Ide napríklad o:

  • prijatie plánu Komisie pre stabilitu a rast DeutschEnglishfrançais ;
  • realizáciu existujúcich opatrení na prehĺbenie ekonomickej integrácie EÚ (oblasť služieb, energetiky, inovácií, internetu a dohôd o voľnom obchode);
  • prijatie návrhov o malých podnikoch, lepšej právnej úprave, daňovej reforme a energetickej bezpečnosti.

Viac o prejave predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa na pôde Európskeho parlamentu – 13. december DeutschEnglishfrançaisportuguês

Viac o samite Európskej rady 8. - 9. decembra DeutschEnglishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy