Ścieżka nawigacji

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso w Parlamencie Europejskim w Strasburgu © UE

Osiągniętemu przez większość krajów UE porozumieniu w sprawie dalszej integracji gospodarczej powinny towarzyszyć działania na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy – podkreślił José Manuel Barroso.

Wygłaszając w Parlamencie Europejskim przemówienie na temat decyzji podjętych w dniach 8–9 grudnia DeutschEnglishfrançaisportuguês przez przywódców krajów UE, przewodniczący Komisji José Manuel Barroso stwierdził, że decyzja 26 spośród 27 rządów dotycząca nowego traktatu międzyrządowego określającego surowsze przepisy budżetowe pokazała, że kraje te są gotowe do pogłębienia integracji na poziomie europejskim.

Traktat taki będzie nakładać na rządy obowiązek utrzymywania budżetu publicznego w równowadze lub wykazywania nadwyżki budżetowej. Kraje, które przekroczą pułap deficytu wynoszący 0,5 proc. PKB, będą musiały przywrócić równowagę budżetową pod nadzorem Komisji i innych państw UE.

Rządy mają podpisać traktat w marcu 2012 r. Będzie to zdaniem wielu ważny element reakcji UE na kryzys finansowy, w tym także na kryzys zadłużenia strefy euro.

Reakcja ta obejmuje:

  • 6 aktów legislacyjnych English poprawiających monitorowanie budżetów i wzmacniających kontrolę nad długiem publicznym – obowiązują one od 13 grudnia 2011 r.
  • sprawozdanie gospodarcze na 2012 r. DeutschEnglishfrançais – zalecenia dotyczące wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i finansów publicznych otwierające sześciomiesięczny cykl, w ramach którego kraje UE formułują swoją politykę budżetową i gospodarczą, uwzględniając wkład pozostałych państw członkowskich
  • przyśpieszenie uruchomienia stałego funduszu pomocowego UE na lipiec 2012 r. (obecny, tymczasowy fundusz będzie obowiązywać do połowy roku 2013).

Przywódcy UE wkrótce zadecydują, czy zasilić MFW dodatkową kwotą do 200 mld euro, aby wspomóc borykające się z kryzysem zadłużeniowym kraje strefy euro.

W marcu 2012 r. przedyskutują natomiast sposoby dalszego wzmocnienia koordynacji budżetowej i omówią propozycję wyemitowania przez kraje strefy euro wspólnych obligacji.

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Przewodniczący Barroso wezwał do podjęcia szybkich działań mających na celu stabilizację gospodarki i tworzenie miejsc pracy, obejmujących:

  • przyjęcie opracowanego przez Komisję planu działania na rzecz stabilności i wzrostu DeutschEnglishfrançais
  • wykorzystanie istniejących środków w celu pogłębienia integracji gospodarczej UE (w zakresie usług, energii, innowacji, internetu oraz umów o wolnym handlu)
  • przyjęcie wniosków legislacyjnych dotyczących małych przedsiębiorstw, lepszych uregulowań prawnych, reformy podatkowej i bezpieczeństwa energetycznego.

Więcej na temat przemówienia wygłoszonego 13 grudnia przez przewodniczącego Barroso w Parlamencie DeutschEnglishfrançaisportuguês

Więcej na temat szczytu Rady Europejskiej, 8–9 grudnia 2011 r. DeutschEnglishfrançaisportuguês

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki