Navigointipolku

Tavoitteena vahvempi talousliitto - 14/12/2011

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso Euroopan parlamentissa Strasbourgissa © EU

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan 26:n EU-maan sopimusta taloudellisen yhdentymisen tiivistämisestä on täydennettävä toimilla, joilla luodaan kasvua ja työpaikkoja.

Barroso esitteli Euroopan parlamentille EU-maiden johtajien huippukokouksessa 8.–9.12. tekemiä päätöksiä DeutschEnglishfrançaisportuguês . Hänen mukaansa 26:n jäsenmaan päätös uudesta hallitusten välisestä sopimuksesta talousarvioiden kurinalaisuuden tiukentamiseksi osoittaa, että nämä maat ovat valmiita tiiviimpään EU:n yhdentymiseen.

Sopimus edellyttää, että EU-maiden julkisen talouden rahoitusasema on tasapainossa tai ylijäämäinen. Jos jonkin jäsenmaan vuosittainen alijäämä ylittää 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, sen on saatava julkinen taloutensa tasapainoon EU-komission ja muiden EU-maiden valvonnassa.

EU-maiden on määrä allekirjoittaa sopimus maaliskuussa 2012. Sopimus on keskeinen osa EU:n toimia finanssikriisiin ja euroalueen velkakriisin ratkaisemiseksi.

Muita toimia ovat:

  • kuusi toimenpidettä English (nk. six-pack), joilla parannetaan talousarvioseurantaa ja helpotetaan julkisen velan valvontaa. Huippukokouksessa päätettiin, että toimenpidepaketin toteuttaminen aloitetaan 13.12.2011 lähtien.
  • vuotuinen kasvuselvitys 2012 DeutschEnglishfrançais , johon sisältyvät suositukset talouskasvua, uusien työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista edistävistä toimenpiteistä. Kasvuselvitys käynnistää talouspolitiikan kuuden kuukauden EU-ohjausjakson, jonka aikana jäsenmaat hyötyvät varhaisesta koordinoinnista EU:n tasolla, kun ne valmistelevat kansallista budjetti- ja talouspolitiikkaansa.
  • Euroopan vakausmekanismin (EVM) voimaantulon aikaistaminen heinäkuulle 2012. Nykyisen Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) toiminta jatkuu vuoden 2013 puoliväliin.

EU-maat vahvistavat lähipäivinä, voivatko ne antaa Kansainväliselle valuuttarahastolle 200 miljardia euroa kahdenvälisinä lainoina, jotta valuuttarahasto voi tukea velkavaikeuksissa olevia euroalueen maita.

EU-maiden johtajat keskustelevat maaliskuussa 2012 uudelleen lisätoimista talousarvioiden koordinoinnin tiivistämiseksi. Silloin tarkastellaan myös komission uutta ehdotusta euroalueen vakausjoukkolainoista.

Kasvu ja työllisyys

Barroso kehotti pikaisiin lisätoimiin talouden vakauttamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Tarvittavia toimia ovat muun muassa

  • komission ehdottaman vakautta ja kasvua koskevan etenemissuunnitelman DeutschEnglishfrançais hyväksyminen
  • olemassa olevien toimenpiteiden täytäntöönpano EU:n taloudellisen yhdentymisen syventämiseksi. Toimenpidepaketti kattaa mm. palvelut, energian, innovaatiot, internet-yhteydet ja vapaakauppasopimukset.
  • pienyrityksiä, parempaa sääntelyä, verouudistuksia ja energiavarmuutta koskevien ehdotusten hyväksyminen.

José Manuel Barroson puhe Euroopan parlamentissa 13.12.2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Lisää Eurooppa-neuvoston kokouksesta Brysselissä 8.–9.12.2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä