Navigatsioonitee

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso Euroopa Parlamendis Strasbourgis © EL

José Manuel Barroso sõnul tuleks enamiku ELi liikmesriikide valitsuste vahel saavutatud kokkuleppele täiendava majandusintegratsiooni kohta lisada ka majanduskasvu taastamisele ja töökohtade loomisele suunatud meetmed.

Selgitades Euroopa Parlamendile ELi liikmesriikide juhtide poolt 8.-9. detsembril tehtud otsuseid DeutschEnglishfrançaisportuguês , märkis Komisjoni president José Manuel Barroso, et 26 liikmesriigi poolt heakskiidetud uut valitsustevaheliset lepingut käsitleva otsusega näidati üles valmisolekut täiendavaks Euroopa integratsiooniks. Asjaomase otsusega kehtestatakse rangemad eelarvet käsitlevad eeskirjad.

Lepingu kohaselt peaksid liikmesriikide valitsused hoidma oma üldeelarveid tasakaalus või ülejäägis. Need, kes ületavad puudujäägi ülemmäära 0,5% võrra SKPst, peavad oma eelarved komisjoni ja teiste ELi liikmesriikide järelevalve all tasakaalu saama.

Liikmesriikide valitsused allkirjastavad nimetatud lepingu eeldatavasti 2012. aasta märtsis. Kõnealune leping on oluline osa ELi reageerimisest finants- ja euroala võlakriisile.

ELi meetmed hõlmavad järgmist:

  • 6 meedet English , mis aitavad tõhustada eelarve järelevalvet ning hoida riigivõlga kontrolli all (kehtivad alates 13. detsembrist 2011);
  • 2012. aasta majanduskasvu analüüs DeutschEnglishfrançais – majanduskasvu, töökohtade loomist ja liikmesriikide rahandust käsitlevad soovitused kuuekuulise tsükli alguseks, mille jooksul liikmesriikide valitsused saavad kasulikult rakendada ELi tasandi kontakte oma eelarve- ja majanduspoliitika määratlemisel;
  • ELi alalise päästefondi loomine 2012. aasta juuliks (praegune ajutine fond jätkaks kuni 2013. aasta keskpaigani).

ELi liikmesriikide juhid teevad peagi otsuse, kas eraldada Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) kuni 200 miljardit eurot võlakriisist mõjutatud euroala riikide abistamiseks.

2012. aasta märtsis arutavad nad täiendavalt eelarve koordineerimise teemat ning käsitlevad ettepanekut, millega võimaldataks euroalal ühiselt emiteerida võlakirju.

Majanduskasv ja töökohad

Komisjoni president Barroso kutsus üles võtma täiendavaid kiireloomulisi meetmeid majanduse stabiliseerimiseks ja töökohtade loomiseks. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

  • komisjoni stabiilsus- ja majanduskasvu tegevuskava DeutschEnglishfrançais vastuvõtmine;
  • olemasolevate meetmete rakendamine ELi majandusintergratsiooni tõhustamiseks (teenuste, energeetika, innovatsiooni, Interneti ja vabakaubanduslepingute valdkondades);
  • väikeettevõtteid, paremat õigusloomet, maksureforme ja energiavarustuse kindlust käsitlevate ettepanekute vastuvõtmine.

Lugege täiendavalt komisjoni presidendi Barroso 13. detsembril Euroopa Parlamendile esitatud kõne kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês

Lugege täiendavalt 8.-9. detsembrini toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad