Sti

Europa Kommissionens formand, José Manuel Barroso, i Europa-Parlamentet i Strasbourg © EU

Aftalen mellem de fleste af EU's medlemslande om yderligere europæisk integration skal ledsages af tiltag for genopretning af vækst og jobskabelse, udtaler Barroso.

I en tale til Europa-Parlamentet om de afgørelser, der blev truffet den 8.-9. december DeutschEnglishfrançaisportuguês af EU's ledere, udtalte Kommissionsformand José Manuel Barroso, at tilslutningen fra 26 ud af 27 medlemslande til en ny mellemstatslig traktat, der skal stramme budgetreglerne, viser landenes vilje til at arbejde videre med den europæiske integration.

Traktaten vil kræve, at landenes almene budgetter er enten i balance eller udviser overskud. Lande, hvis underskud overstiger 0,5 % af BNP, skal genskabe budgetbalancen under tilsyn af Kommissionen og de andre EU-lande.

Medlemslandene forventes at underskrive traktaten i marts 2012. Den anses som et vigtigt led i EU's udspil på finanskrisen – og gældskrisen i euroområdet.

Udspillet omfatter blandt andet:

  • 6 tiltag English , der skal forbedre tilsynet med budgetterne og hjælpe med at få styr på den offentlige gæld – i kraft siden den 13. december 2011
  • 2012-vækstundersøgelsen DeutschEnglishfrançais – henstillinger om vækst, jobskabelse og offentlige finanser, der skal indlede den årligt tilbagevendende proces, hvor regeringerne kan få input fra andre lande, når de udarbejder den økonomiske politik
  • fremskyndelse af oprettelsen af EU's permanente redningsfond til juli 2012 (den nuværende midlertidige fond løber indtil midten af 2013).

EU's ledere vil snart træffe afgørelse om, hvorvidt der skal stilles op til 200 mia. euro yderligere til rådighed for IMF til at hjælpe gældsramte lande i euroområdet.

I marts 2012 vil de drøfte, hvordan budgetkoordineringen forbedres, og se nærmere på et forslag, der skal give euroområdet mulighed for sammen at udstede obligationer.

Vækst og beskæftigelse

Kommissionsformand Barroso opfordrede også til en hurtig indsats i forbindelse med yderligere tiltag for at stabilisere økonomien og skabe job, som bl.a.:

  • vedtagelse af Kommissionens køreplan for stabilitet og vækst DeutschEnglishfrançais
  • gennemførelse af eksisterende tiltag, der skal forstærke EU's økonomiske integration (med hensyn til tjenesteydelser, energi, innovation, internettet og frihandelsaftaler)
  • vedtagelse af forslag om små virksomheder, bedre lovgivning, skattereform og energisikkerhed.

Mere om Kommissionsformand Barrosos tale til Parlamentet – den 13. december DeutschEnglishfrançaisportuguês

Mere om topmødet den 8.-9. december DeutschEnglishfrançaisportuguês

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links