Sökväg

Kraftfulla tag för mer disciplin, integrering och konvergens - 12/12/2011

Gruppfoto på EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet den 8–9 december 2011 © EU

Ett nytt mellanstatligt avtal ska ge tuffare budgetregler och stärka den ekonomiska samordningen för att tackla skuldkrisen och återvinna marknadens förtroende.

På Europeiska rådets möte den 8–9 december fattade 26 av 27 medlemsländer beslut om kraftfulla tag för att råda bot på den rådande krisen. De banade också väg för ett mellanstatligt avtal för mer integrering, disciplin och konvergens. Det nya avtalet ska garantera att EU:s nya tuffa regler för statsskulder och budgetunderskott verkligen följs.

EU-ledarna kom också överens om att snabbt anta de förslag som redan har lagts fram om mer disciplin och stabilitet och andra förslag som ska få fart på sysselsättning och tillväxt.

De viktigaste besluten

  • Besluten om statsskulder och budgetunderskott förstärker ytterligare de redan kraftfulla reglerna för budgetdisciplin och samordning av den ekonomiska politiken i euroområdet, främst den utbyggda stabilitets- och tillväxtpakten och den nya makroekonomiska övervakning som träder i kraft den 13 december. Europeiska rådet uppmanade också ministerrådet och Europaparlamentet att snabbt enas om de två förslag till förordningar enligt artikel 136 som kommissionen lade fram i november. De ska ytterligare skärpa förhandskontrollen av budgetpolitiken och göra budgetprocessen i euroområdet solidare och mer trovärdig. Målet är att de nya förordningarna ska kunna träda i kraft i tid till budgetcykeln nästa år. Dessutom kan upp till 26 länder ingå en mellanstatlig överenskommelse där de åtar sig att
    • stödja kommissionens rekommendationer inom förfarandet vid alltför stora underskott, vilket ska leda till större automatik
    • införa regler om budgetbalans i den egna grundlagen eller i lagstiftning av samma dignitet, och godta att EU-domstolen är behörig att granska om reglernas införts korrekt i nationell lag.

Finansiell stabilitet i euroområdet: Europeiska rådet skickade en tydlig signal till investerarna om sitt åtagande att försvara euron.

Man enades om att

  • Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ska träda i kraft i juli 2012 istället för juli 2013
  • den privata sektorns deltagande i det grekiska skuldnedskrivningsprogrammet ska vara en engångsföreteelse och ESM-fördragets klausul om den privata sektorns deltagande ska finnas i ingressen och ligga helt i linje med IMF:s principer och praxis
  • brådskande beslut om ESM kan fattas med kvalificerad majoritet
  • man i mars 2012 ska utvärdera om det sammanlagda taket för den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och ESM på 500 miljarder euro är tillräckligt högt
  • euroområdet och andra medlemsländer inom tio dagar ska bekräfta om de kan ställa ytterligare 200 miljarder euro till IMF:s förfogande i form av bilaterala lån, så att det finns tillräckliga resurser för att hantera krisen.

Tillväxt och jobb i fokus

Alla 27 medlemsländerna enades om att snabba på viktiga åtgärder för tillväxt och sysselsättning. Det gäller bland annat integreringen av energimarknaderna i EU, mer sammankopplad infrastruktur och bättre energieffektivitet.

Ny medlem inom kort?

Kroatien skrev under anslutningsfördraget med EU den 9 december och ska inom kort hålla en folkomröstning. Om kroaterna röstar ja kan landet bli EU:s 28:e medlemsland den 1 juli 2013.

Läs mer om Europeiska rådet den 8–9 december Englishfrançaisportuguês

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar