Navigacijska pot

Odločni ukrepi za več discipline, povezovanja in konvergence - 12/12/2011

Skupinska fotografija voditeljev EU po zasedanju Evropskega sveta, 8. in 9. decembra 2011 © EU

Z novo medvladno pogodbo bo EU uvedla strožja proračunska pravila in okrepila gospodarsko usklajevanje, da bi s tem rešila dolžniško krizo in okrepila zaupanje trga.

Na zasedanju Evropskega sveta, ki je potekalo 8. in 9. decembra, se je 26 od 27 držav članic odločilo z odločnimi ukrepi odzvati na krizo in začeti s pripravo medvladne pogodbe, ki bo zagotovila tesnejše sodelovanje, več discipline in boljšo konvergenco. Z novo pogodbo naj bi zagotovili spoštovanje novih pravil EU o javnofinančnih dolgovih in primanjkljaju.

Voditelji držav EU so se dogovorili tudi o hitrem sprejetju predlaganih ukrepov za več discipline in stabilnosti ter o ukrepih za spodbujanje novih delovnih mest in gospodarske rasti.

Glavne točke dogovora

  • Odločitve o pravilih glede javnofinančnega dolga in primanjkljaja bodo še bolj utrdile že tako močno okrepljen okvir za proračunsko disciplino in usklajevanje gospodarskih politik v območju evra, zlasti okrepljeni pakt stabilnosti in rasti ter novi makroekonomski nadzor, ki bo začel veljati 13. decembra. Evropski svet je Svet in Evropski parlament tudi pozval, naj po pospešenem postopku sprejmeta sporazum o dveh uredbah, ki temeljita na členu 136 Pogodbe o delovanju EU. Uredbi, ki ju je Komisija predlagala novembra, bosta okrepili predhodni proračunski nadzor ter trdnost in zanesljivost proračunskih postopkov v območju evra. Uredbi bi tako lahko začeli veljati še pravočasno za proračunski cikel leta 2012. Poleg tega bodo sodelujoče države (največ 26) sklenile tudi medvladno pogodbo, s katero se bodo zavezale:
    • da bodo podprle priporočila, ki jih bo predlagala Komisija v okviru postopka v zvezi s čezmernim proračunskim primanjkljajem, kar bo okrepilo avtomatizirano odločanje;
    • da bodo v nacionalno zakonodajo prenesle pravilo o uravnoteženem proračunu, po možnosti na ustavni ravni, in priznale pristojnost Sodišča EU za preverjanje prenosa.

Glede finančne stabilnosti območja evra je Evropski svet poudaril svojo zavezanost obrambi evra in tako poslal odločno sporočilo vlagateljem.

Voditelji držav članic so se dogovorili:

  • da se bo evropski mehanizem za stabilnost začel uporabljati julija 2012, namesto julija 2013;
  • da bo sodelovanje zasebnega sektorja pri zmanjševanju obsega dolga v Grčiji ostalo izredni in enkratni primer in da bo klavzula o vključevanju zasebnega sektorja ostala del preambule pogodbe o evropskem mehanizmu za stabilnost, kar bo popolnoma v skladu z načeli in praksami Mednarodnega denarnega sklada;
  • da se nujne odločitve v evropskem mehanizmu za stabilnost lahko sprejmejo s kvalificirano večino;
  • da bodo marca 2012 ponovno preverile ustreznost skupnega najvišjega zneska za evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za stabilnost v višini 500 milijard EUR;
  • da bodo države članice območja evra in druge države članice v desetih dneh potrdile, ali lahko Mednarodnemu denarnemu skladu zagotovijo do 200 milijard EUR dodatnih sredstev (iz bilateralnih posojil), ter tako skladu zagotovijo dovolj sredstev za reševanje krize.

Pozornost gospodarski rasti in delovnim mestom

Vseh 27 držav EU se je strinjalo, da je treba okrepiti prednostne ukrepe za zagotavljanje gospodarske rasti in novih delovnih mest. Med te ukrepe spadajo dokončanje povezovanja energetskih trgov v EU, boljše povezovanje infrastrukture in izboljšanje energetske učinkovitosti.

Širitev EU

Med zasedanjem Evropskega sveta je 9. decembra Hrvaška z EU podpisala pristopno pogodbo. Država namerava kmalu organizirati tudi referendum o pristopu k EU, ki je sicer predviden 1. julija 2013.

Več o zasedanju Evropskega sveta, 8.–9. december 2011 Englishfrançaisportuguês

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave