Kruimelpad

Duidelijke keuze voor meer discipline, integratie en convergentie - 12/12/2011

Groepsfoto van de EU-leiders op de Europese Raad van 8 en 9 december 2011 © EU

Een nieuw intergouvernementeel verdrag kan de begrotingscontrole aanscherpen en de economische coördinatie versterken. Dat zou helpen om de schuldencrisis te bestrijden en de markten weer meer vertrouwen te geven.

Tijdens de Europese Raad van 8 e 9 december hebben 26 van de 27 EU-landen zich uitgesproken voor een krachtig antwoord op de huidige crisis en voor besprekingen over een eventueel nieuw verdrag met meer integratie, begrotingsdiscipline en convergentie. Zo'n nieuw verdrag moet ervoor zorgen dat de landen zich houden aan de strengere EU-regels voor overheidsschulden en -tekorten.

De EU-leiders hebben ook afgesproken om de bestaande voorstellen voor meer discipline en stabiliteit, groei en werkgelegenheid zo spoedig mogelijk te bespreken.

De belangrijkste punten

  • Wat de overheidsschulden en -tekorten betreft, bekrachtigen de EU-leiders de eerder al aangescherpte begrotingsdiscipline en economische coördinatie in de eurozone, met name het uitgebreide stabiliteits- en groeipact en het nieuwe macro-economisch toezicht, dat op 13 december van kracht wordt. De Europese Raad heeft ook de Raad van ministers en het Europees Parlement opgeroepen om snel aan de slag te gaan met de twee voorstellen voor verordeningen om de fiscale controle te versterken en de begrotingen in de eurozone degelijker en geloofwaardiger te maken. De verordeningen zouden nog voor de begrotingsronde van 2012 goedgekeurd moeten zijn. Bovendien zullen alle landen op één na een intergouvernementeel verdrag ondertekenen met extra toezeggingen:
    • de landen volgen aanbevelingen van de Commissie bij procedures bij buitensporige overheidstekorten en passen sancties vaker automatisch toe,
    • zij verankeren het begrotingsevenwicht in de grondwet en laten dit door het Hof van Justitie controleren.

Over de financiële stabiliteit van de eurozone stuurde de Europese Raad een sterk signaal naar investeerders: de eurolanden zullen de euro verdedigen.

Hoe zullen ze dat doen?

  • Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) treedt al in juli 2012 in werking, een jaar vroeger dan gepland.
  • De hulp van de particuliere sector bij de sanering van de Griekse schuld blijft een uitzondering wat ook duidelijk in de preambule van het ESM-verdrag komt. De regels van het IMF worden altijd strikt in acht genomen.
  • Dringende beslissingen over het ESM kunnen worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid.
  • De totale slagkracht van het EFSF en het ESM van 500 miljard euro wordt in maart 2012 opnieuw geëvalueerd.
  • De eurolanden en de overige landen laten binnen 10 dagen weten of zij 200 miljard euro extra voor het IMF op tafel kunnen leggen in de vorm van bilaterale leningen zodat het fonds voldoende in kas heeft om de crisis te bestrijden.

Aandacht voor groei en werkgelegenheid

Alle 27 EU-landen waren het erover eens dat groei en werkgelegenheid alle prioriteit moeten krijgen. Zo betekent eenmaking van de energiemarkten van de EU, betere verbindingen op het gebied van infrastructuur en meer energie-efficiëntie.

Een nieuw EU-land

Kroatië heeft op 9 december het toetredingsverdrag getekend en houdt binnenkort een referendum. Als de Kroaten ermee instemmen, kan het land op 1 juli 2013 EU-lid worden.

Meer over de Europese Raad van 8-9 december Englishfrançaisportuguês

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links