Navigācijas ceļš

Uzņemts pārliecinošs kurss disciplīnas, integrācijas un konverģences virzienā - 12/12/2011

ES valstu vadītāju kopējais fotouzņēmums Eiropadomes sanāksmē 2011. gada 8.-9. decembrī © ES

Jauns starpvalstu līgums ieviesīs stingrākus noteikumus par budžetu un ciešāku ekonomikas koordinēšanu, lai tiktu galā ar parādu krīzi un atjaunotu paļāvību tirgū.

Eiropadomes sanāksmē 8.-9. decembrī 26 no pavisam 27 dalībvalstīm izšķīrās par pārliecinošu reakciju uz pašreizējo krīzi, sagatavojot ceļu starpvalstu līgumam, kas gādās par lielāku integrāciju, disciplīnu un konverģenci. Jaunajam līgumam jānodrošina, lai valstis ievērotu ES noteikumus par valsts parādu un budžeta deficītu (šie noteikumi nesen kļuva stingrāki).

ES valstu vadītāji arī vienojās likumdošanas procesā paātrināti virzīt jau sagatavotus priekšlikumus, kas gādās par lielāku disciplīnu un stabilitāti un stimulēs izaugsmi un nodarbinātību.

Galvenie aspekti

  • Par valsts parādu un budžeta deficītu pieņemtie lēmumi vēl vairāk nostiprina jau tā iespaidīgo pamatplānu par eirozonas valstu budžeta disciplīnu un ekonomikas politikas koordinēšanu, kurā ietilpst, piemēram, Stabilitātes un izaugsmes pakts un jaunais makroekonomikas uzraudzības mehānisms, kas stāsies spēkā 13. decembrī. Eiropadome arī aicināja Padomi un Parlamentu dot zaļo gaismu divu 136. panta regulu izskatīšanai paātrinātā kārtībā, kuras novembrī ierosināja Komisija. Tās laikus gādās par stingrāku fiskālo uzraudzību un par eirozonas valstu budžeta procedūru stabilitāti un uzticamību. Šīm regulām vajadzētu stāties spēkā vēl 2012. gada budžeta cikla laikā. Turklāt 26 ES dalībvalstis parakstīs starpvalstu līgumu, uzņemoties papildu saistības:
    • atbalstīt ieteikumus, kurus Komisija sniegusi pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā un kuru pārkāpšanas rezultātā iestāsies automātiskākas sankcijas;
    • konstitucionālā vai līdzvērtīgā līmenī pieņemt tiesību normu par budžeta līdzsvarotību un atzīt Eiropas Savienības Tiesas jurisdikciju, pārliecinoties par tās transponēšanu.

Runājot par eirozonas finanšu stabilitāti, Eiropadome deva nepārprotamu signālu investoriem, ka eiro saņems visu vajadzīgo aizsardzību.

Tā vienojās par šādiem pasākumiem:

  • Eiropas stabilizācijas mehānisms (ESM) stāsies spēkā jau 2012. gada jūlijā (nevis 2013. gada jūlijā, kā bija plānots);
  • privātā sektora iesaiste Grieķijas parādu mazināšanas programmā būs viens atsevišķs gadījums, un ESM preambulā iekļautā attiecīgā klauzula pilnībā atbildīs SVF principiem un praksei;
  • steidzamus ESM lēmumus varēs pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu;
  • 2012. gada martā atkārtoti izvērtēs jautājumu, cik lietderīgi ir noteikt Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta un ESM līdzekļu apvienoto maksimālo vērtību 500 miljardu eiro apmērā;
  • eirozonas valstis un citas dalībvalstis 10 dienu laikā apstiprinās, vai var sarūpēt Starptautiskajam Valūtas fondam papildu 200 miljardus eiro divpusēju aizdevumu veidā, lai sagādātu pietiekamus resursus krīzes risināšanai.

Lielāka uzmanība izaugsmei un nodarbinātībai

Visu 27 ES dalībvalstu valdības bija vienisprātis, ka ātrāk jāīsteno prioritārie izaugsmes un nodarbinātības pasākumi. To vidū ir, piemēram, ES enerģijas tirgus integrēšana, infrastruktūras savienošana un energoefektivitātes uzlabošana.

Jauna ES paplašināšanās kārta

Horvātija 9. decembrī parakstīja pievienošanās līgumu ar ES. Drīz šajā valstī notiks referendums par to, vai tā 2013. gada 1. jūlijā pievienosies Eiropas Savienībai.

Vairāk par 8.-9. decembra Eiropadomes sanāksmi Englishfrançaisportuguês

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites