Naršymo kelias

Ryžtingi žingsniai siekiant daugiau drausmės, integracijos ir suartėjimo - 12/12/2011

ES vadovų grupinė nuotrauka per 2011 m. gruodžio 8–9 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą © ES

Siekiant įveikti skolų krizę ir atkurti rinkų pasitikėjimą, naujoje vyriausybių sutartyje būtų nustatytos griežtesnės biudžeto taisyklės ir vykdomas griežtesnis ekonomikos koordinavimas.

Gruodžio 8–9 dienomis vykusioje Europos Vadovų Taryboje 26 iš 27 valstybių narių nusprendė imtis ryžtingų priemonių, kad rastų išeitį iš susidariusios krizės ir parengtų vyriausybių sutartį siekdamos didesnės integracijos, drausmės ir suartėjimo. Naująja sutartimi turėtų būti užtikrinta, kad būtų laikomasi naujų griežtų ES taisyklių dėl skolų ir biudžetų deficito.

ES vadovai taip pat susitarė dėl jau parengtų skubių priemonių didesnei drausmei ir stabilumui užtikrinti bei kitų priemonių darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui skatinti.

Pagrindiniai sutarti klausimai

  • Dėl skolų ir biudžeto deficito nuspręsta dar labiau sugriežtinti jau dabar iš esmės patobulintas euro zonos biudžeto drausmės ir ekonomikos politikos koordinavimo nuostatas, visų pirma patobulintą Stabilumo ir augimo paktą bei naujas makroekonominės priežiūros priemones, įsigaliojančias gruodžio 13 d. Europos Vadovų Taryba taip pat paragino ES Tarybą ir Europos Parlamentą skubos tvarka susitarti dėl dviejų 136 straipsnio reglamentų. Reglamentus lapkričio mėn. pasiūlė Europos Komisija, pagal juos būtų dar labiau sustiprinta išankstinė euro zonos fiskalinė priežiūra bei valstybių biudžeto formavimo proceso patikimumas. Pasiūlymai turėtų būti priimti skubos tvarka todėl, kad priemonės spėtų įsigalioti laiku prieš patvirtinant 2012 m. biudžetus. Be to, dalyvaujančios šalys, kurių bus iki 26, pasirašys vyriausybių sutartį, kurioje įtvirtins tolesnius įsipareigojimus:
    • paremti Europos Komisijos rekomendacijas, teikiamas pagal perviršinio deficito procedūrą, taip užtikrinant didesnį automatizmą;
    • konstituciniu arba lygiaverčiu lygmeniu priimti subalansuoto biudžeto taisyklę ir pripažinti Teisingumo Teismo jurisdikciją jos perkėlimui į nacionalinę teisę tikrinti.

Europos Vadovų Taryba taip pat davė aiškų signalą investuotojams, kad yra pasiryžusi apginti eurą ir užtikrinti euro zonos finansinį stabilumą.

ES vadovai susitarė, kad:

  • Europos stabilumo mechanizmas (ESM) turėtų įsigalioti 2012 m. liepą, o ne 2013 m. liepą;
  • privačiojo sektoriaus dalyvavimas Graikijos skolos mažinimo programoje bus vienintelis ir išimtinis toks atvejis, o ESM sąlyga dėl privačiojo sektoriaus dalyvavimo bus įtraukta tik į preambulę ir visiškai atitiks TVF principus ir praktiką;
  • skubūs sprendimai pagal ESM galės būti priimami kvalifikuotąja balsų dauguma;
  • nustatyta tinkama bendra viršutinė Europos finansinio stabilumo fondo ir Europos stabilumo mechanizmo 500 mlrd. eurų riba bus iš naujo įvertinta 2012 m. kovą;
  • euro zonos ir kitos valstybės narės per 10 dienų patvirtins, ar jos gali TVF suteikti iki 200 mlrd. eurų papildomų lėšų, kurios būtų skiriamos dvišalėmis paskolomis, siekiant užtikrinti, kad šis fondas turėtų pakankamai lėšų krizei įveikti.

Didžiausias dėmesys ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui

Visų 27 ES valstybių narių vyriausybės susitarė skubiau imtis prioritetinių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonių, tarp jų – ES energetikos rinkų integravimo užbaigimas, infrastruktūros sujungimo plėtra, efektyvesnis energijos vartojimas.

Tolesnė ES plėtra

Gruodžio 9 d. Kroatija ir ES pasirašė stojimo sutartį. Netrukus Kroatijoje įvyks referendumas dėl šalies įstojimo į ES 2013 m. liepos 1 d.

Daugiau apie gruodžio 8–9 d. Europos Vadovų Tarybą. Englishfrançaisportuguês

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos