Cosán nascleanúna

Céimeanna cinntitheacha i dtreo breis smachta, lánpháirtíochta is cóineasaithe - 12/12/2011

Grianghraf grúpa cheannairí an AE le linn chruinniú na Comhairle Eorpaí an 8 & 9 Nollaig 2011 © AE

Conradh nua idir-rialtasach a shocródh rialacha buiséid níos géire is a neartódh an comhordú geilleagrach chun tabhairt faoin ngéarchéim fiachais is le muinín an mhargaidh a thabhairt ar ais.

Ag cruinniú na Comhairle Eorpaí an 8-9 Nollaig, chinn 26 de na 27 ballstát ar fhreagairt thréan ar an ngéarchéim reatha is ar an tslí a oscailt chuig conradh idir-rialtasach do bhreis lánpháirtíochta, smachta is cóineasaithe. Ba cheart go gcinnteodh an conradh nua meas ar rialacha nua géara an AE ar fhiachas is ar easnaimh.

D'aontaigh ceannairí an AE luas a chur le bearta atá ar na bacáin cheana féin ar son breis smachta is cobhsaíochta agus cinn eile le treisiú le poist is le fás.

Na príomhphointí

  • Maidir le fiachas is le heasnaimh, neartaíonn na cinntí a thuilleadh an creat do smacht buiséid is le beartas geilleagrach a chomhordú i limistéar an euro. Neartaíodh an creat sin go mór cheana féin, go háirithe sa Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus san fhaireachas nua macra-gheilleagrach a tháinig i bhfeidhm an 13 Nollaig. Fairis sin, d'iarr an Chomhairle Eorpach ar ar gComhairle agus ar an bParlaimint luas a chur le haontú ar an dá Rialachán faoi Airteagal 136 a mhol an Coimisiún i Samhain, a neartóidh faireachas fioscach ex ante a thuilleadh agus treise is inchreidteacht na bpróiseas buiséid i limistéar an euro – ionas go mbeidh siad i bhfeidhm do thimthriall 2012 an bhuiséid. Anuas air sin, síneoidh na tíortha rannpháirteacha, suas le 26 acu, conradh idir-rialtasach ina gcumhdóidh siad a dtiomantais bhreise chun:
    • tacú le moltaí an Choimisiúin i gcreat an Nós Imeachta um Ró-easnamh, rud a thabharfadh breis uathoibríochta;
    • riail um buiséad comhardaithe a ghlacadh ag leibhéal an bhunreachta nó a choibhéis, agus dlínse na Cúirte Breithiúnais a aithint chun a trasuíomh a fhíorú;

Maidir le cobhsaíocht airgeadais limistéar an euro, sheol an Chomhairle Eorpach comhartha láidir chuig infheisteoirí faoina dtiomantas chun an euro a chosaint.

D'aontaigh siad:

  • go dtiocfaidh an Sás Cobhsaíochta Eorpach (ESM) i bhfeidhm in Iúil 2012 seachas in Iúil 2013
  • maidir le baint na hearnála príobháidí le clár na Gréige um fhiachas a laghdú, go bhfanfaidh sí ina cás uathúil, aon-uaire is go bhfanfaidh clásal an ESM faoi PSI sa réamhrá is go mbeidh sé go hiomlán de réir phrionsabail is chleachtais an CEI
  • gur féidir cinntí práinneacha san ESM a thógáil le tromlach cáilithe
  • go ndéanfar athmheas ar leordhóthanacht an €500bn i Márta 2012 mar chomhshileáil an EFSF agus an ESM
  • go ndeimhneoidh limistéar an euro area agus na ballstáit eile laistigh de 10 lá an mbeidh siad in ann €200bn a chur ar fáil mar acmhainní breise don CAI, trí iasachtaí déthaobhacha, d'fhonn acmhainní a chinntí dó le tabhairt faoin ngéarchéim.

Díriú ar fhás is ar phoist

D'aontaigh 27 rialtas uile an AE luas a chur le bearta tosaíocha fáis agus post. Orthusan áirítear lánpháirtiú mhargaí fuinnimh an AE a chríochnú, bonneagar níos nasctha a fhorbairt, agus tíosacht fuinnimh níos fearr a bhaint amach.

Méadú breise ar an AE

Shínigh an Chróit a conradh aontachais leis an AE an 9 Nollaig agus ní fada go mbeidh reifreann aici lena chinneadh an dtiocfaidh an tír sin isteach san AE an 1 Iúil 2013.

Breis faoi chruinniú na Comhairle Eorpaí 8-9 Nollaig Englishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links