Navigointipolku

EU kohti tiukempaa budjettikuria - 12/12/2011

EU-johtajat ryhmäkuvassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa 8.–9.12.2011 © EU

Uudella hallitusten välisellä sopimuksella halutaan tiukentaa talousarvioiden kurinalaisuutta ja vahvistaa talouden koordinointia, jotta markkinoiden luottamus saadaan palautettua ja velkakriisi selvitettyä.

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 8.–9.12. päättivät kaikki jäsenmaat yhtä lukuun ottamatta toiminnasta talous- ja finanssikriisin torjumiseksi sekä kurinalaisuutta, yhdentymistä ja lähentymistä edistävän hallitusten välisen sopimuksen valmistelemisesta. Sopimuksella halutaan varmistaa, että velkaantumista ja talousarvion alijäämiä koskevia uusia tiukennettuja EU-sääntöjä noudatetaan.

EU-maiden johtajat päättivät myös pikaisista toimista finanssipoliittisen kurin ja vakauden parantamiseksi sekä työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.

Keskeiset kohdat

  • Velan ja alijäämän osalta kokouksessa tehdyt päätökset lujittavat euroalueen talousarviokuria ja talouspoliittista koordinointia sekä erityisesti vakaus- ja kasvusopimusta sekä uutta makrotalouden valvontamekanismia, joka tulee käyttöön 13. joulukuuta. Eurooppa-neuvosto myös pyysi neuvostoa ja parlamenttia vauhdittamaan päätöstä kahdesta säädöksestä, joita komissio on marraskuussa ehdottanut euroalueen julkisen talouden etukäteisvalvonnan sekä talousarviomenettelyjen vakauden ja lujuuden lisäämiseksi, niin että säädökset olisivat voimassa ennen vuoden 2012 talousarviomenettelyn alkamista. Tämän lisäksi nämä 26 maata allekirjoittavat hallitusten välisen sopimuksen, joka vahvistaa niiden sitoutumisen seuraaviin toimiin:
    • ne tukevat komission suosituksia liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn osalta, niin että seuraamukset rajan ylittämisestä ovat automaattisemmat
    • ne hyväksyvät tasapainoisen talousarvion säännön perustuslaillisella tai vastaavalla tasolla ja tunnustavat, että unionin tuomioistuimella on toimivalta tarkistaa, onko tämä sääntö otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Euroalueen rahoitusvakauden suhteen Eurooppa-neuvosto antoi sijoittajille selvän signaalin sitoumuksestaan puolustaa euroa.

Kokouksessa päätettiin, että

  • Euroopan vakausmekanismi (EVM) tulee voimaan heinäkuussa 2012 eikä heinäkuussa 2013.
  • yksityissektorin osallistuminen Kreikan velkaohjelmaan on poikkeuksellista ja ainutlaatuista ja EVM:n lauseke (johdanto-osassa) yksityissektorin osallistumisesta tulee olemaan täysin Kansainvälisen valuuttarahaston periaatteiden ja käytäntöjen mukainen.
  • hätätilassa päätökset EVM:ssä voidaan tehdä määräenemmistöllä.
  • Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja EVM:n 500 miljardin euron suuruisen yhteisen enimmäismäärärahan riittävyyttä arvioidaan uudestaan maaliskuussa 2012
  • euroalueen maat ja muut jäsenmaat vahvistavat 10 vuorokauden kuluessa, voivatko ne antaa Kansainväliselle valuuttarahastolle 200 miljardin euron enimmäismäärän kahdenvälisten lainojen muodossa, jotta varmistetaan, että sillä on riittävät resurssit kriisin hoitamiseksi

Tähtäimessä kasvu ja työllisyys

Kaikki 27 EU-maata sopivat talouskasvua ja työllisyyttä edistävien toimenpiteiden vauhdittamisesta. Toimiin kuuluu EU:n energiamarkkinoiden yhdentäminen, yhteensopivan infrastruktuurin kehittäminen sekä energiatehokkuuden parantaminen.

EU:n laajentuminen

Kroatia on allekirjoittanut liittymissopimuksen EU:n kanssa 9.12., ja maassa järjestetään pian kansanäänestys, jossa päätetään liittymisestä EU:hun 1.7.2013.

Lisää Eurooppa-neuvoston kokouksesta Brysselissä 8.–9.12.2011 Englishfrançaisportuguês

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä