Sti

Mere disciplin, integration og konvergens - 12/12/2011

Gruppebillede af EU's ledere fra topmødet den 8. og 9. december 2011 © EU

En ny mellemstatslig traktat skal stramme budgetreglerne og styrke den økonomiske koordinering for at modvirke gældskrisen og genskabe tilliden på markederne.

På topmødet den 8.-9. december besluttede 26 af de 27 EU-lande at gribe håndfast ind over for den aktuelle krise og bane vej for en mellemstatslig traktat, der skal give større integration og mere disciplin og konvergens. Den nye traktat skal sikre, at EU's netop strammede regler om gæld og underskud overholdes.

EU's ledere vedtog også hasteforanstaltninger om mere disciplin og stabilitet, der allerede var på bordet, og andre, som skal skabe beskæftigelse og vækst.

Hovedpunkterne

  • Gæld og underskud - beslutningerne afstiver yderligere de allerede kraftigt forstærkede rammer for budgetdisciplin og koordinering af den økonomiske politik i euroområdet, især den styrkede stabilitets- og vækstpagt og den nye makroøkonomiske overvågning, der træder i kraft den 13. december. Topmødet opfordrede også Rådet og Parlamentet til hurtigt at nå til enighed om de to artikel 136-forordninger, som Kommissionen foreslog i november, der vil øge den forudgående finanspolitiske overvågning yderligere og skabe mere solide og troværdige budgetprocedurer i euroområdet – så de kan træde i kraft inden budgetperioden 2012. Derudover vil de op til 26 deltagende lande underskrive en mellemstatslig traktat, der skal stadfæste deres yderligere tilsagn om at:
    • støtte Kommissionens henstillinger som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der skal føre til større automatik
    • vedtage en regel om budgetbalance på forfatningsmæssigt eller lignende plan og anerkende EU-Domstolens kompetence til at efterprøve gennemførelsen af reglen.

Euroområdets finansielle stabilitet – Deltagerne i Det Europæiske Råd sendte også et kraftigt signal til investorerne om, at de vil forsvare euroen helhjertet.

Landene vedtog:

  • at den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) skal træde i kraft i juli 2012 i stedet for i juli 2013
  • at den private sektors deltagelse i programmet for nedbringelse af en græske gæld fortsat skal være en engangsforeteelse, og at stabilitetsmekanismens bestemmelse om den private sektors deltagelse kun vil optræde i præamblen og være i fuld overensstemmelse med IMF's principper og praksis
  • at hastebeslutninger om ESM kan træffes med kvalificeret flertal
  • at det i marts 2012 vil blive taget op til ny vurdering, om det kombinerede loft på 500 mia. euro for EFSF og ESM er tilstrækkeligt
  • at euroområdet og de øvrige EU-lande i løbet af 10 dage skal bekræfte, om de kan afgive op til 200 mia. euro i yderligere ressourcer til IMF i form af bilaterale lån for at sikre, at IMF har tilstrækkelige midler til at klare krisen.

Fokus på vækst og beskæftigelse

Alle 27 EU-lande var enige om at fremskynde prioriterede vækst- og beskæftigelsesinitiativer. Der er blandt andet tale om at fuldføre integrationen af EU's energimarkeder, udvikle en mere sammenkoblet infrastruktur og opnå bedre energieffektivitet.

Yderligere EU-udvidelse

Kroatien underskrev sin tiltrædelsestraktat med EU den 9. december, og vil snart afholde folkeafstemning om optagelse i EU den 1. juli 2013.

Mere om topmødet den 8.-9. december Englishfrançaisportuguês

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links