Навигационна пътека

Решителни стъпки към засилване на дисциплината, интеграцията и сближаването - 12/12/2011

Групова снимка на лидерите на ЕС по време на Европейския съвет на 8 и 9 декември 2011 г. © ЕС

Нов междуправителствен договор ще определи по-строги бюджетни правила и ще засили икономическата координация като начин за справяне с дълговата криза и възстановяване на доверието на пазарите.

На Европейския съвет на 8 и 9 декември 26 от 27-те страни членки на ЕС решиха да дадат решителен отговор на настоящата криза и да открият пътя към междуправителствен договор за засилване на интеграцията, дисциплината и сближаването. Целта на новия договор е да гарантира спазването на по-строгите правила на ЕС за дълговете и дефицитите.

Лидерите на ЕС също така постигнаха съгласие по някои вече предложени спешни мерки за засилване на дисциплината и стабилността и по други, целящи повишаване на заетостта и растежа.

Основните моменти

  • Що се отнася до дълга и дефицита, взетите решения укрепват допълнително вече значително подсилената рамка за бюджетна дисциплина и координация на икономическата политика в еврозоната, и по-специално подсиления Пакт за стабилност и растеж и новото макроикономическо наблюдение, влизащо в сила на 13 декември. Европейският съвет също така призова Съвета и Парламента да ускорят постигането на споразумение по двата регламента по член 136, предложени от Комисията през ноември, които ще засилят допълнително предварителното финансово наблюдение и стабилността и надеждността на бюджетните процеси в еврозоната, така че тези регламенти да влязат в сила навреме за бюджетния цикъл през 2012 г. Освен това 26 от участващите страни ще подпишат междуправителствен договор, в който ще потвърдят своите по-нататъшни ангажименти за:
    • подкрепа на препоръките на Комисията в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, което ще доведе до по-голяма автоматичност;
    • приемане на правило за балансиран бюджет на конституционно или съответно на него равнище и за признаване на юрисдикцията на Съда на ЕС да проверява неговото транспониране;

Що се отнася до финансовата стабилност на еврозоната, Европейският Съвет изпрати силен сигнал към инвеститорите за своя ангажимент да защитава еврото.

Лидерите се споразумяха, че:

  • Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) трябва да влезе в сила през юли 2012 г. вместо през юли 2013 г.;
  • участието на частния сектор в програмата за намаляване на гръцкия дълг ще остане еднократен случай и че клаузата за ЕМС ще се запази в преамбюла и ще съответства изцяло на принципите и практиките на МВФ;
  • спешни решения в рамките на ЕМС могат да се вземат с квалифицирано мнозинство;
  • адекватността на общия праг за Европейския инструмент за финансова стабилност и ЕМС от 500 млрд. евро ще бъде оценена отново през март 2012 г.;
  • държавите от еврозоната и останалите страни членки ще потвърдят след 10 дни дали могат да предоставят до 200 млрд. евро допълнителни ресурси на МВФ чрез двустранни заеми, за да се гарантира наличието на достатъчно ресурси за справяне с кризата.

Акцент върху растежа и заетостта

Правителствата на всички 27 страни членки се съгласиха мерките за растеж и заетост да бъдат приоритетни. Тези мерки включват завършване на интеграцията на енергийните пазари на ЕС, разработване на по-добре свързана инфраструктура и постигане на по-висока енергийна ефективност.

По-нататъшно разширяване на ЕС

Хърватия подписа договора за присъединяването си към ЕС на 9 декември. Скоро в страната ще се състои референдум за това дали тя да се присъедини към Съюза на 1 юли 2013 г.

Още за заседанието на Европейския съвет на 8–9 декември Englishfrançaisportuguês

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки