Sökväg

Ekonomin i fokus på EU-toppmöte - 07/12/2011

Justus Lipsius-byggnaden i Bryssel där EU-toppmötena går av stapeln © EU

Hårdare ekonomisk styrning i euroområdet är huvudämnet för EU-toppmötet i Bryssel den 8–9 december. Andra punkter på dagordningen är energi och vilka länder som kan bli aktuella för EU-medlemskap.

EU-ländernas stats- och regeringschefer ska gå igenom det ekonomiska läget i EU och diskutera åtgärder för att få fart på tillväxt och sysselsättning.

De ska överväga förslag om att granska euroländernas budgetförslag och skära i deras underskott English – med ännu tuffare övervakning av ekonomi och budget English för de länder som har allvarliga stabilitetsproblem eller behöver ekonomiskt stöd.

Fördragsändring?

EU-ledarna ska också dryfta vilka fördelar gemensamma euroobligationer kan föra med sig, t.ex. om de kan bidra till att sänka och stabilisera de räntor som länderna måste betala för att låna pengar.

EU-kommissionen har lagt fram tre alternativ för dessa så kallade stabilitetsobligationer English , tillsammans med en analys av deras finansiella och rättsliga konsekvenser. Det kan bli nödvändigt med en ändring av Lissabonfördraget, som reglerar hur EU fungerar.

Energiplan

Säker, trygg, hållbar och billig energi står också högt på Europeiska rådets dagordning.

Man ska diskutera energibesparingar och effektivitetsåtgärder English som är tänkta att bli rättsligt bindande för EU-länderna. Enligt förslagen ska länderna vara skyldiga att förbättra energieffektiviteten i alla led – produktion, distribution och förbrukning.

Man hoppas att detta ska ge stora ekonomiska vinster och fler jobb, samtidigt som våra energiräkningar sjunker.

EU-ledarna vill också ha en gemensam energimarknad till 2014, där energi kan köpas och säljas mer fritt över nationsgränserna. En öppen marknad med smart, integrerad infrastruktur är mer konkurrenskraftig.

Nya EU-medlemmar?

På förhandlingsbordet finns också frågan om nya medlemsländer – ett tillskott till EU:s strategiska intressen, säkerhet och välstånd. Kommissionen har rekommenderat att EU inleder medlemskapsförhandlingar med Montenegro. Man föreslår också att Serbien får status som kandidatland – det första steget mot ett medlemskap.

Parallellt är Kroatien på god väg att bli EU:s 28:e medlem. Förhandlingarna med EU avslutades i juni och därmed kan anslutningsfördraget skrivas under redan på fredag i samband med mötet.

Kroatien ska inom kort hålla en folkomröstning som avgör om landet går med i EU den 1 juli 2013.

Utvidgningsprocessen – en vitamininjektion för Europa

Dagordning för Europeiska rådet den 8–9 december

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar