Navigačný riadok

Lídri EÚ sa budú sústrediť na oživenie hospodárstva - 07/12/2011

Budova Justus Lipsius v Bruseli – dejisko samitov Európskej rady. © EÚ

Posilnenie hospodárskeho riadenia eurozóny bude hlavným bodom rokovaní lídrov členských štátov v Bruseli. Na programe je taktiež energetika a vyhliadky kandidátskych krajín na členstvo.

Lídri EÚ vyhodnotia celkovú hospodársku situáciu v Európe a posúdia opatrenia na stimuláciu hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Budú diskutovať o opatreniach na monitorovanie návrhov rozpočtov a zníženie deficitov English v krajinách eurozóny vrátane prísnejšieho hospodárskeho a rozpočtového dohľadu English nad krajinami, ktoré čelia vážnej finančnej nestabilite alebo ktoré potrebujú masívnu finančnú pomoc.

Zmeny zmluvy

Predmetom diskusií budú aj potenciálne prínosy zavedenia spoločných dlhopisov krajín eurozóny (napríklad či by ich emitovanie pomohlo znížiť a stabilizovať úrokové miery, ktoré štáty musia zaplatiť za požičané peniaze).

Komisia predložila tri možnosti pre tieto tzv. dlhopisy stability English , ako aj analýzu ich finančných a právnych dôsledkov. Je možné, že realizácia týchto návrhov si bude vyžadovať zmenu Lisabonskej zmluvy, ktorá upravuje spôsob fungovania Európskej únie.

Energetika

Jednou z priorít samitu je aj otázka spoľahlivosti, bezpečnosti a ceny dodávok energie a udržateľnosti jej spotreby.

Vedúci predstavitelia Únie budú diskutovať o opatreniach týkajúcich sa úspory a efektívneho využitia energie English , ktoré by právne zaväzovali členské štáty, aby zlepšili energetickú efektívnosť vo všetkých oblastiach – od výroby, cez distribúciu až po končenú spotrebu.

Tieto opatrenia by mohli mať za následok značné finančné a hospodárske prínosy s pozitívnym dosahom na zamestnanosť. Navyše by spotrebitelia zaplatili za energie menej.

Vedúci predstavitelia EÚ a členských štátov zdôraznili potrebu vytvorenia jednotného energetického trhu do roku 2014, čo by umožnilo ľahšie cezhraničné obchodovanie s energiami. Otvorený trh s inteligentnou a integrovanou infraštruktúrou by bol konkurencieschopnejším.

Nové členské štáty

Na samite sa bude diskutovať aj o možnosti prijatia nových krajín, čím by sa posilnili strategické záujmy Únie a jej bezpečnosť a prosperita. Komisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Čiernou Horou. Takisto navrhla, aby Srbsko nadobudlo štatút kandidátskej krajiny a urobilo tak prvý krok v procese pristúpenia.

Chorvátsko sa onedlho môže stať 28. členským štátom EÚ. Krajina ukončila prístupové rokovania v júni a zmluva o pristúpení sa má podpísať 9. decembra.

Chorvátsko čoskoro usporiada referendum, na základe ktorého sa rozhodne, či 1. júla 2013 vstúpi do EÚ.

Proces rozširovania - pozitívny stimul pre Európu

Program samitu Európskej rady 8. - 9. decembra

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy