Ścieżka nawigacji

Spotkanie przywódców UE poświęcone będzie ożywianiu gospodarki - 07/12/2011

Budynek Justus Lipsius, gdzie odbywają się europejskie szczyty, Bruksela, Belgia © UE

Podczas szczytu w Brukseli (8-9 grudnia) rozmowy dotyczyć będą potrzeby wzmocnienia zarządzania gospodarczego w strefie euro, kwestii energetycznych oraz możliwości przyjęcia do UE nowych członków.

Europejscy przywódcy przyjrzą się aktualnej sytuacji gospodarczej w Europie oraz dokonają przeglądu dostępnych środków stymulujących wzrost i zatrudnienie.

Rozpatrzą propozycje dotyczące monitorowania projektów budżetów i ograniczania deficytów English we wszystkich krajach strefy euro. Z myślą o krajach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej i wymagających pomocy omawiana będzie możliwość wprowadzenia jeszcze ściślejszego nadzoru gospodarczego i budżetowego English .

Zmiana traktatu

Szczyt służyć będzie również przeanalizowaniu potencjalnych korzyści z wyemitowania przez kraje strefy euro wspólnych obligacji: mogłyby one przyczynić się do obniżenia i ustabilizowania stóp procentowych, jakie mają zastosowanie do pożyczek zaciąganych przez europejskie kraje.

Komisja przedstawiła trzy warianty dotyczące tzw. obligacji stabilizujących English obejmujące analizę potencjalnych skutków prawnych i finansowych. Konieczne może okazać się wprowadzenie zmian do traktatu lizbońskiego, który określa zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

Plan w sprawie energii

Rada Europejska wiele uwagi poświęci zapewne również kwestiom energii: bezpieczeństwu jej dostaw, jej cenom oraz zrównoważonej energii.

Dyskusje dotyczyć będą środków mających zwiększyć oszczędność i wydajność energii English . Wprowadzenie takich środków prawnie zobowiązałoby państwa członkowskie do tego, by poprawić swoją efektywność energetyczną na etapie produkcji, dystrybucji i konsumpcji.

Przyniosłoby to wiele znaczących korzyści finansowych i gospodarczych. Skorzystałby na tym również rynek pracy, a konsumenci płaciliby mniej za energię.

Przywódcy UE wezwali też do utworzenia do 2014 r. wspólnego rynku energii. Kupowanie i sprzedawanie energii w innych krajach UE stałoby się wtedy jeszcze prostsze. Co więcej, otwarty rynek z inteligentną i zintegrowaną infrastrukturą byłby bardziej konkurencyjny.

Rozszerzenie Unii

Podczas szczytu poruszona zostanie również kwestia przyjęcia do UE nowych członków. Kolejne rozszerzenie byłoby korzystne z punktu widzenia strategicznych interesów Unii oraz jej bezpieczeństwa i dobrobytu. Komisja zaleciła otwarcie negocjacji z Czarnogórą. Zaproponowała również przyznanie Serbii statusu kraju kandydującego – od tego rozpoczyna się cały proces akcesyjny.

Chorwacja znajduje się w fazie ostatnich przygotowań do tego, by zostać 28. członkiem UE. Negocjacje zakończyły się w czerwcu, następnym etapem będzie podpisanie traktatu akcesyjnego 9 grudnia.

W Chorwacji wkrótce odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia do UE, planowanego na 1 lipca 2013 r.

Proces rozszerzenia – pozytywny bodziec dla Europy

Szczyt Rady Europejskiej (8-9 grudnia) – porządek obrad

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki