Kruimelpad

EU-leiders bespreken oplossing crisis - 07/12/2011

Het Justus Lipsiusgebouw in Brussel, waar de meeste vergaderingen van de EU-leiders plaatsvinden © EU

Meer greep krijgen op de economie is het belangrijkste gespreksonderwerp van de vergadering van de Europese leiders op 8 en 9 december in Brusssel. Daarnaast spreken zij over de energievoorziening en over de toetreding van nieuwe landen tot de EU.

De EU-leiders buigen zich over de algehele economische situatie in Europa en over het stimuleren van groei en werkgelegenheid.

Zij bekijken hoe ze meer greep kunnen krijgen op de ontwerpbegrotingen en begrotingstekorten English van alle eurolanden. Het toezicht op de economie en de begroting English van landen met zulke financiële problemen dat ze het alleen niet meer trekken, moet nog scherper.

Verdragswijziging

De EU-leiders bekijken ook in hoeverre gezamenlijke euro-obligaties de rente voor landen die geld moeten lenen, kunnen verlagen en stabiliseren.

De Commissie heeft de Europese Raad drie opties voor deze zogenaamde stabiliteitsobligaties English voorgelegd, elk met een analyse van de financiële en juridische consequenties. Mogelijk is daarvoor een wijziging nodig van het Verdrag van Lissabon, dat bepaalt hoe de Europese Unie werkt.

Energieplan

Een veilige, gegarandeerde, duurzame en betaalbare energievoorziening staat eveneens hoog op de agenda van de Europese Raad.

De EU-leiders zullen spreken over bindende energiebesparings- en -efficiencymaatregelen English voor de EU-landen, voor alle fasen van de energieketen, van productie via distributie tot consumptie.

Dat heeft grote financiële en economische voordelen en is ook goed voor de werkgelegenheid. En de consument is goedkoper uit.

De EU-leiders hebben erop aangedrongen dat er uiterlijk in 2014 één grote energiemarkt is. Energie kan dan makkelijker over de nationale grenzen heen worden verhandeld. Een open markt met een slimmere, geïntegreerde infrastructuur is trouwens ook goed voor onze concurrentiepositie.

Nieuwe EU-landen

Op tafel ligt verder een plan om nieuwe landen tot de EU toe te laten. Dat is voor de EU van strategisch belang en komt de veiligheid en welvaart ten goede. De Commissie heeft geadviseerd toetredingsonderhandelingen met Montenegro te beginnen. Zij wil Servië het kandidaatlidmaatschap geven, de eerste stap in het toetredingsproces.

Intussen is Kroatië bijna zover dat het het 28ste EU-lid kan worden. De EU heeft de besprekingen in juni afgerond en daarmee is de weg vrij voor het ondertekenen van het toetredingsverdrag op 9 december.

Binnenkort zal dat land in een referendum beslissen of het op 1 juli 2013 tot de EU toetreedt.

Het uitbreidingsproces - een positieve impuls voor Europa

Agenda van de Europese Raad van 8-9 december

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links