Naršymo kelias

ES vadovų dėmesio centre – ekonomikos atgaivinimas - 07/12/2011

Pastatas „Justus Lipsius“ Briuselyje (Belgija), kuriame vyksta ES vadovų aukščiausiojo lygio susitikimai © ES

Gruodžio 8–9 d. ES šalių vadovų susitikime Briuselyje daugiausia dėmesio ketinama skirti tvirtesnio euro zonos ekonomikos valdymo klausimui. Kiti klausimai: energetika ir naujų narių priėmimo į Europos Sąjungą perspektyvos.

ES vadovai apžvelgs bendrą Europos ekonominę padėtį ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo skatinimo priemones.

Jie svarstys pasiūlymus tikrinti visų euro zonos šalių biudžeto projektus ir užtikrinti, kad būtų mažinamas jų deficitas English , o didelį finansinį nestabilumą išgyvenančių šalių arba šalių, kurioms reikia finansinės pagalbos, ekonomiką ir biudžetą prižiūrėti dar griežčiau English .

Sutarties keitimas

Vadovai svarstys, kokia galėtų būti bendrų euro zonos obligacijų nauda, pavyzdžiui, ar dėl jų galėtų sumažėti ir stabilizuotis palūkanų normos, taikomos pinigų besiskolinančioms šalims.

Komisija nurodė tris galimus šių vadinamųjų stabilumo obligacijų English leidimo būdus ir išnagrinėjo finansinį ir teisinį jų taikymo poveikį. Gali tekti šiek tiek pakeisti Lisabonos sutartį, kuria reglamentuojamas Europos Sąjungos veikimas.

Energetikos planas

Kitas svarbus šios Europos Vadovų Tarybos klausimas – saugus ir patikimas energijos tiekimas už prieinamą kainą.

Susitikimo dalyviai svarstys energijos taupymo ir vartojimo efektyvumo priemones English , kurias priėmus ES šalys būtų teisiškai įpareigotos didinti energijos vartojimo efektyvumą visais etapais: gamybos, tiekimo ir galutinio vartojimo.

Šios priemonės būtų naudingos finansų, ekonomikos ir užimtumo požiūriais ir padėtų vartotojams sumažinti išlaidas energijai.

Be to, ES vadovai paragino iki 2014 m. sukurti bendrą energijos rinką, kad energiją būtų galima lengviau pirkti ir parduoti kitose valstybėse narėse. Racionalią, integruotą infrastruktūrą turinti atvira rinka būtų konkurencingesnė.

Naujos ES narės

Kitas klausimas, kurį rengiamasi svarstyti – galimybė priimti į ES naujų narių. Tai atitiktų Europos Sąjungos strateginius interesus, užtikrintų didesnį saugumą ir gerovę. Komisija rekomendavo pradėti derybas su Juodkalnija ir pasiūlė suteikti šalies kandidatės statusą Serbijai (tai būtų pirmas stojimo procedūros žingsnis).

Kroatija jau pasiekė paskutinį tapimo 28-ąja ES nare etapą. Derybas su ja Europos Sąjunga baigė birželį, taigi pasirengta pasirašyti stojimo sutartį gruodžio 9 d.

Netrukus Kroatijoje bus surengtas referendumas, kurio rezultatai nulems, ar šalis įstos į Europos Sąjungą 2013 m. liepos 1 d.

Plėtros procesas suteikia Europai postūmį

Gruodžio 8–9 d. Europos Vadovų Tarybos darbotvarkė

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos