Sti

EU's ledere går efter ny økonomisk vækst - 07/12/2011

Justus Lipsiusbygningen i Bruxelles, Belgien, hvor EU's stats- og regeringschefer holder topmøder. © EU

Stærkere økonomisk styring i euroområdet står øverst på dagsordenen sammen med energi og mulige nye EU-lande, når EU-landenes ledere mødes i Bruxelles den 8. og 9. december.

EU's ledere vil se på den generelle økonomiske situation i Europa og på de initiativer, der skal skabe vækst og beskæftigelse.

De vil overveje forslagene om at overvåge finanslove og skære i underskuddet English for alle lande i euroområdet – med et endnu strammere tilsyn med økonomien og statsfinanserne English for lande, hvis økonomiske stabilitet er i alvorlig fare, eller som skal have en redningspakke.

Traktatændringer

Topmødet skal også se på de mulige fordele ved fælles obligationer for euroområdet, f.eks. om de kan hjælpe med at få sænket og stabiliseret den rente, som landene skal betale for at låne penge.

Kommissionen har peget på tre scenarier for de såkaldte stabilitetsobligationer English med en analyse af de økonomiske og juridiske konsekvenser. Det kan blive nødvendigt at ændre Lissabontraktaten – som fastsætter, hvordan EU fungerer.

Energiplan

Et meget vigtigt punkt på dette topmøde er sikker, bæredygtig energi, der er til at betale.

Lederne vil overveje initiativer til energibesparelse og energieffektivitet English , der forpligter EU-landene til at øge energieffektiviteten i alle faser – produktion, distribution og forbrug.

Det vil være en stor fordel, både privat- og samfundsøkonomisk og for beskæftigelsen. Og det vil hjælpe forbrugerne med at få deres energiregninger ned.

EU's ledere har også opfordret til et fælles marked for energi senest i 2014, så energi kan købes og sælges friere hen over landegrænserne. Et åbent marked med en intelligent og integreret infrastruktur vil være mere konkurrencedygtig.

Nye EU-lande

Et andet punkt på dagsordenen er muligheden for at lukke nye lande indenfor. Det vil gavne EU's strategiske interesser, sikkerhed og velstand. Kommissionen har henstillet til, at EU åbner forhandlinger med Montenegro. Den har også foreslået, at Serbien skal have status som kandidatland – det er første skridt på vejen til medlemskab.

I mellemtiden står Kroatien over for at tage de sidste skridt for at blive det 28. medlem af EU. EU afsluttede forhandlingerne i juni og banede dermed vej for, at der kan skrives under på tiltrædelsestraktaten den 9. december.

Kroatien holder snart folkeafstemning for at afgøre, om landet så kommer med i EU den 1. juli 2013.

Udvidelsesprocessen – et plus for Europa

Dagsorden – Det Europæiske Råds møde den 8. og 9. december

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links