Cesta

Vedoucí představitelé EU budou jednat o oživení ekonomiky - 07/12/2011

Budova Justus Lipsius v Bruselu, kde se konají vrcholné schůzky EU. © EU

Nejdůležitějším bodem na programu jednání vedoucích představitelů Unie bude důslednější řízení hospodářských záležitostí v eurozóně. Jednat se bude i o energetice a přístupu nových zemí k EU. Zasedání se koná 8. a 9. prosince v Bruselu.

Čelní představitelé EU provedou bilanci celkové ekonomické situace v Evropě a vyhodnotí opatření, jejichž cílem je stimulovat růst a zaměstnanost.

Posoudí návrhy na monitorování rozpočtových plánů a snížení schodku English všech zemí eurozóny. V této souvislosti se uvažuje o zavedení přísnějšího hospodářského a rozpočtového dohledu English v zemích, jejichž finanční stabilita je vážně ohrožena nebo jež potřebují finanční pomoc.

Změna smluv

Členské státy rovněž zváží potenciální přínosy společných dluhopisů eurozóny, např. možnost, zda pomohou snížit a stabilizovat úrokové sazby, za které si státy půjčují peníze.

Komise předložila 3 varianty pro tzv. dluhopisy stability English , jež doplnila o analýzu finančních a právních důsledků. Zřejmě bude muset být pozměněna Lisabonská smlouva (tj. smlouva o fungování Unie).

Energetický plán

Dalším důležitým bodem programu Evropské rady jsou bezpečné, udržitelné a dostupné zdroje energie a její spolehlivé dodávky.

Čelní politici budou jednat o opatřeních k úspoře energie a energetické účinnosti English , na jejichž základě by byly státy Unie povinny zvýšit energetickou účinnost jak ve fázi výroby, tak i u distribuce a konečné spotřeby.

To by se příznivě promítlo do oblasti financí, hospodářství a zaměstnanosti. Náklady na energii by se snížily i spotřebitelům.

Vedoucí představitelé EU také požadují, aby byl do roku 2014 vytvořen jednotný energetický trh. Energie by se tak prodávala a nakupovala jednodušeji bez ohledu na státní hranice. Otevřený trh s moderní a integrovanou infrastrukturou by byl mnohem konkurenceschopnější.

Nové členské státy Unie

Rovněž se bude jednat o možnosti přijetí nových států, což by bylo pro Unii výhodné z hlediska jejích strategických zájmů, bezpečnosti a prosperity. Komise doporučila, aby byla zahájena jednání s Černou Horou. Také navrhla udělit status kandidátské země Srbsku (první krok v celém procesu).

Chorvatsko proces přistoupení dokončuje a má se stát dvacátým osmým členem Evropské unie. Unie uzavřela jednání v červnu a přístupová smlouva bude podepsána 9. prosince.

V Chorvatsku se bude v nejbližší době konat referendum o přistoupení k EU, k němuž by mělo dojít 1. července 2013.

Rozšíření – pozitivní stimul pro Evropu

Program – Zasedání Evropské rady ve dnech 8.–9. prosince.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy