Навигационна пътека

Лидерите на ЕС ще обсъждат съживяването на икономиката - 07/12/2011

Сградата "Justus Lipsius" в Брюксел, Белгия, в която се провеждат срещите на върха на лидерите на ЕС. © ЕС

По-силното икономическо управление в еврозоната ще бъде в центъра на дискусиите на лидерите на ЕС на 8 и 9 декември в Брюксел, заедно с енергетиката и перспективите за присъединяване на нови страни към Съюза.

Те ще направят преглед на цялостното икономическо положение в Европа и на мерките за стимулиране на растежа и заетостта.

Лидерите ще разгледат предложения за контролиране на проектобюджетите и намаляване на дефицитите English на всички страни от еврозоната, като за страните, заплашени от финансова нестабилност или нуждаещи се от помощ ще има още по-строг икономически и бюджетен надзор English .

Изменение на договора

Лидерите ще обсъдят и евентуалните ползи от емитирането на съвместни облигации на еврозоната, като например дали те биха помогнали за намаляване и стабилизиране на лихвите, които страните трябва да плащат при вземане на заеми.

Комисията предлага 3 варианта за тези т. нар. облигации за стабилност English , заедно с анализ на финансовите и правните последици. Може да се наложи изменение на Договора от Лисабон, който ръководи функционирането на ЕС.

План за енергетиката

Безопасната, сигурна, устойчива и на достъпна цена енергия заема челно място в програмата на Европейския съвет.

Лидерите ще обсъдят мерки за икономии на енергия и енергийна ефективност English , които ще поставят правно обвързващи изисквания към страните от ЕС да подобрят енергийната ефективност на всички етапи - производство, дистрибуция и крайно потребление.

Това ще доведе до значителни финансови и икономически ползи, а също така ще е от полза за заетостта и ще помогне на потребителите да намалят сметките си за потребление на енергия.

Лидерите на ЕС призовават и за единен енергиен пазар до 2014 г., което ще позволи по-свободна търговия с енергия отвъд националните граници. Един отворен пазар с "интелигентна", интегрирана инфраструктура ще бъде по-конкурентоспособен.

Нови членове на ЕС

Ще се обсъжда и възможността за приемане на нови страни в ЕС, което е от полза с оглед на стратегическия интерес, сигурността и просперитета на Съюза. Комисията препоръча започването на преговори с Черна гора. Тя предложи предоставянето на статут на страна кандидатка за членство в ЕС - първата стъпка в процеса - на Сърбия.

Междувременно Хърватия е на финалната права пред превръщането си в 28-та страна членка на ЕС. Преговорите с нея приключиха през юли, което открива пътя към подписване на договор за присъединяване на 9 декември.

В Хърватия скоро ще се състои референдум дали страната да се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г.

Процесът на разширяване - положителен стимул за Европа

Програма - Европейски съвет 8-9 декември

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки