Sökväg

EU stoppar bidragsfusket - 03/10/2011

Ett tredimensionellt tårtdiagram med fem segment ovanpå tre rutade papper© Stock/123render

Med bättre kontroll blir det lättare att upptäcka fler fall där EU-pengar används felaktigt, även bedrägerier. Då blir det också mer pengar över till EU:s invånare.

EU:s regeringar och kommissionen har ett gemensamt ansvar att skydda skattebetalarnas pengar från att användas felaktigt. De håller varandra informerade, kräver tillbaka pengar och åtalar bedragare.

Översynen av EU:s budget blir hela tiden bättre. Förra året infördes ett nytt rapporteringssystem på nätet som redan har gett resultat: antalet inrapporterade fall av felaktigt använda medel ökade 2010.

Om vi blir bättre på att upptäcka bedrägerier blir det mer pengar över i EU:s budget – cirka 825 miljoner euro av de 1,8 miljarder euro som användes felaktigt 2010 (1,5 miljarder euro 2009) har hittills krävts tillbaka enligt den senaste årsrapportenEnglish.

Detta innebär också att kommissionen och EU-länderna kan upptäcka problem snabbare och kväva bedrägerierna i sina linda.

Det finns många fall där mottagarna antingen omedvetet gjort fel eller där de inte följt EU-reglerna och fått mer pengar än de skulle haft. De kanske har överdebiterat antalet arbetade timmar för ett projekt eller brutit mot upphandlingsregler. Det förekommer också rena bedrägerier.

I samtliga fall jobbar EU för att få tillbaka pengarna och lära av sina erfarenheter. Här är några av EU:s förslag till nya åtgärder:

  • Förbättrade rutiner – göra det lättare att upptäcka och lagföra bedragare genom att utöka informationsutbytet mellan polis, tull, skattemyndigheter, rättsväsende och andra myndigheter.
  • Klargörande av straffrätt och nationella bestämmelser – eftersom definitionerna på brott som förskingring eller maktmissbruk skiljer sig mellan EU-länderna har man i vissa länder få fällande domar (för bedrägeri med EU-medel varierar siffrorna mellan 14–80 procent).
  • Stärkt roll för EU:s anti-bedrägeriorgan – genom att effektivisera utredningsarbetet hos Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Eurojust.

Kommissionen planerar att upprätta en särskild europeisk åklagarmyndighet som skulle tillämpa gemensamma regler för bedrägerier och andra brott.

EU-länderna måste också lära sig att använda de nuvarande rapporteringssystemen. Särskilt Spanien, Frankrike och Irland måste införa det nya onlinesystemet som funnits i ett år.

EU-länderna förvaltar nära 80 procent av EU:s årliga budget och kommissionen ansvarar för resten.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar