Navigačný riadok

Zintenzívnenie boja proti podvodom v súvislosti s rozpočtom EÚ - 03/10/2011

Trojrozmerný kruhový diagram piatich parametrov na troch stránkach s grafmi © Stock/123render

Lepší monitoring odhaľuje viac prípadov zneužívania financovania zo zdrojov EÚ vrátane podvodov. Znamená to, že do rozpočtu sa vráti viac prostriedkov, ktoré bude možno použiť na programy v prospech občanov.

Vlády štátov EÚ a Komisia majú spoločnú zodpovednosť za ochranu prostriedkov daňových poplatníkov pred zneužívaním. Túto úlohu zabezpečujú výmenou informácií, vymáhaním prostriedkov a stíhaním subjektov zodpovedných za podvody.

Dohľad nad rozpočtom EÚ sa stále zlepšuje. Minulý rok sa zaviedol nový elektronický oznamovací systém, ktorý okamžite priniesol výsledky: v roku 2010 narástol počet oznámených prípadov zneužitia prostriedkov.

Z najnovšej výročnej správy English vyplýva, že zlepšené odhaľovanie znamená viac prostriedkov vrátených do rozpočtu EÚ – doteraz sa podarilo vymôcť okolo 825 miliónov EUR z celkovej sumy 1,8 mld. EUR zneužitých prostriedkov v roku 2010 (1,5 mld. EUR v roku 2009).

Takisto to znamená, že Komisia a národné vlády dokážu rýchlejšie identifikovať problémy a hlavne preventívne zakročiť proti možnému opakovaniu podvodov.

Mnoho prípadov súvisí s nadmerných čerpaním prostriedkov v dôsledku neúmyselných pochybení na strane príjemcov alebo úmyselných porušení pravidiel EÚ. Môže ísť napríklad o uvádzanie nadmerného počtu hodín odpracovaných na projekte alebo o porušenie pravidiel verejného obstarávania. Ďalšie prípady zneužívania súvisia s podvodmi s trestnoprávnymi následkami.

Vo všetkých prípadoch EÚ vymáha neoprávnene vyplatené prostriedky a analyzuje príčiny. Medzi nové prostriedky, o zavedení ktorých sa diskutuje, patria:

  • zlepšenie postupov, aby sa prostredníctvom výmeny informácií medzi zložkami polície, colnými, daňovými, súdnymi a ďalšími orgánmi zjednodušila identifikácia a stíhanie podvodníkov;
  • sprehľadnenie trestnoprávnych predpisov a vnútroštátnych pravidiel – rozdielne vymedzenia trestných činov, ako sú sprenevera alebo zneužitie právomoci v rámci EÚ, vedú v niektorých krajinách k nízkej miere právoplatne odsúdených osôb (tento ukazovateľ kolíše od 14 % po 80 % v prípadoch podvodov v súvislosti s rozpočtom EÚ);
  • posilnenie úlohy orgánov EÚ pre boj proti podvodom, čím by sa zlepšila účinnosť vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom a Eurojustom.

Komisia zvažuje vytvorenie špecializovanej európskej prokuratúry, ktorá by uplatňovala spoločné pravidlá týkajúce sa podvodov a ďalších trestných činov.

Členské štáty EÚ musia takisto efektívnejšie využívať súčasný systém odhaľovania a oznamovania. Týka sa to predovšetkým Španielska, Francúzska a Írska, ktoré musia dokončiť zavedenie nového elektronického systému oznamovania, ktorý začal fungovať minulý rok.

Členské štáty spravujú takmer 80 % ročného rozpočtu EÚ a Komisia zvyšnú časť.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy