Navigációs útvonal

Erősödik a küzdelem az EU költségvetését érintő csalások ellen - 03/10/2011

Öt szeletből álló háromdimenziós kördiagram három milliméterpapíron © Stock/123render

A szigorúbb ellenőrzés egyre több olyan esetre derít fényt, amelyben a kedvezményezett szabálytalanul használt fel uniós pénzeket. Ez azt jelenti, hogy az EU a rosszul kezelt összegek egyre nagyobb részét szerzi vissza a polgárok érdekeit szolgáló programok javára.

Az EU kormányainak és a Bizottságnak közös feladata, hogy megvédjék az adófizetők pénzét a visszaélésekkel szemben. Ennek érdekében információt cserélnek egymással, visszafizettetik azokat az összegeket, melyek felhasználása nem szabály szerint történt, továbbá vádat emelnek a csalások elkövetői ellen.

Az uniós költségvetés felügyelete egyre tökéletesebbé válik. Tavaly új online jelentési rendszer lépett életbe, és ez máris eredményt hozott: 2010-ben a korábbinál több esetben tettek jelentést szabálytalanul felhasznált pénzekről.

A jobb felügyelet eredményeként több pénzt lehet visszaszerezni az EU programjai javára. A legutóbbi éves jelentésEnglish szerint 2010-ben 1,8 milliárd euró szabálytalan felhasználására derült fény (míg 2009-ben ez az összeg 1,5 milliárd eurót tett ki), és ebből eddig 825 millió euró jutott vissza az EU költségvetésébe.

A jobb felügyelet ezenkívül azt is jelenti, hogy a Bizottság és a tagállamok kormányai gyorsabban azonosítani tudják a problémákat, és lépeseket tesznek azért, hogy már eleve ne is kerülhessen sor csalásra.

Sokszor a kedvezményezettek tévedés folytán vagy az uniós szabályok megsértésével jutnak több pénzhez, mint amennyire jogosultak lennének. Előfordulhat, hogy valamely projekt résztvevője több pénzt igényel, mint amennyi a ledolgozott időért járna, más esetben a közbeszerzési szabályok áthágása áll a háttérben. A szabálytalanságok másik részét a csalások teszik ki – ezek már bűncselekménynek minősülnek.

Az EU mindezen esetekben a pénz visszaszerzésére törekszik, és levonja a tanulságokat. Az Unió jelenleg az alábbi új intézkedések bevezetését mérlegeli:

  • a szabálytalanul elköltött uniós pénzekkel kapcsolatos eljárások tökéletesítése – a rendőrség, a vám- és adóhatóságok, az igazságügyi, illetve egyéb illetékes hatóságok közötti információcsere kiterjesztésével meg lehetne könnyíteni a csalások felderítését és a vádemelést az elkövetőkkel szemben;
  • a büntetőjogi meghatározások és a tagállami szabályok tisztázása – a bűncselekmények, például a sikkasztás és a hatáskörrel való visszaélés meghatározása jelenleg eltérő az EU különböző tagállamaiban, aminek következményeként egyes országokban nagyon alacsony a korrupciós ügyekben születő büntetőítéletek aránya (ez az arány az uniós költségvetéshez kapcsolódó ügyekben 14%-tól 80%-ig terjed);
  • az uniós csalás elleni szervek szerepének megerősítése – ha ez megtörténik, az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Eurojust hatékonyabban végezhet nyomozást.

A Bizottság azt tervezi, hogy szakosított európai ügyészséget hoz létre, amely közös szabályokat alkalmazna az uniós pénzeket érintő csalások és más bűncselekmények ellen.

Az is nagyon fontos, hogy az EU országai hatékonyabban használják a visszaélések felderítésére és bejelentésére szolgáló rendszereket. Spanyolországnak, Franciaországnak és Írországnak például még be kell fejeznie a tavaly óta létező új online jelentési rendszer bevezetéséhez szükséges intézkedések végrehajtását.

Az uniós országok kezelik az EU éves költségvetésének majdnem 80%-át, a Bizottság pedig a maradék 20%-ért felel.

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek