Cosán nascleanúna

Céim suas sa troid i gcoinne calaoise i mbuiséad an AE - 03/10/2011

Píchairt 3T ina cúig chuid ar bharr trí leathanach graifpháipéir © Stock/123render

Tá faireachán feabhsaithe ag teacht ar bhreis cásanna mí-úsáide ar mhaoiniú, lena n-áirítear calaois I ngeall air sin, tá breis airgid ag teacht ar ais chuig cláir do na saoránaigh

Tá comhfhreagracht ar rialtais an AE is ar an gCoimisiún as airgead na gcáiníocóirí a chosaint ar mhí-úsáid. Déanann siad amhlaidh trí eolas a roinnt, maoiniú a fháil ar ais agus lucht calaoise a ionchúiseamh.

Tá feabhas leanúnach at teacht ar an maoirseacht seo ar bhuiséad an AE. Bunaíodh córas nua don tuairisciú ar líne anuraidh is tá torthaí uaidh cheana féin: méadaíodh ar thuairisciú ar mhaoiniú mí-úsáidte in 2010.

I ngeall ar bhrath feabhsaithe, tá breis airgid á fháil ar ais do bhuiséad an AE – go dtí seo, aiséilíodh thart ar €825m den €1.8bn (€1.5bn in 2009) de mhaoiniú an AE a mí-úsáideadh in 2010, dar leis an tuarascáil bhliantúil is déanaí English .

Fairis sin, ciallaíonn sé gur tapúla a aithníonn an Coimisiún is na rialtais fadhbanna agus a choscann siad calaois i dtús báire.

Is iomaí cás a tharlaíonn nuair a dhéanann tairbhithe botúin mhacánta nó nuair a bhriseann siad rialacha an AE is go bhfaigheann siad níos mó airgid ná mar ba chóir. Tharlódh gur dhein siad ró-éileamh as uaireanta a chloig a d'oibrigh siad ar thionscadal, nó gur bhris siad rialacha tairisceana, mar shampla. Calaois - cion coiriúil - faoi deara mí-úsáidí eile.

I ngach cás, bíonn ag AE ag obair chun an t-airgead a fháil ar ais agus le foghlaim ón taithí. I measc na mbeart nua atá á meas, tá:

  • nósanna imeachta a fheabhsú - brath agus ionchúiseach lucht calaoise a éascú trí leathnú ar mhalairtí faisnéise idir phóilíní, lucht custaim, údaráis cánach, na breithiúna agus údaráis eile
  • an dlí coiriúil agus rialacha náisiúnta a shoiléiriú – sainmhínithe éagsúla ar chionta amhail cúigleáil nó mí-úsáid cumhachta ar fud an AE, tugann siad rátaí daortha an-íseal i roinnt tíortha (bíonn rátaí ó 14% go 80% as calaois ar bhuiséad an AE)
  • ról na gcomhlachtaí AE frith-chalaoise a neartú - ach an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus Eurojust a dhéanamh níos éifeachtaí chun inscrúduithe a reáchtáil.

Tá an Coimisiún ag machnamh ar oifig speisialaithe inchúisitheora poiblí Eorpaigh a chruthú, rud a chuirfeadh comhrialacha ar chalaois is ar chionta eile i bhfeidhm.

Fairis sin, ní mór go n-úsáidfeadh tíortha an AE an córas reatha braite agus tuairiscithe ar shlí níos éifeachtaí. Go háirithe, is gá don Spáinn, don Fhrainc agus d'Éirinn cur chun feidhme córais nua tuairiscithe ar líne a thosaigh anuraidh a chríochnú.

Bainistíonn tíortha an AE beagnach 80% de bhuiséad bliantúil an AE agus an Coimisiún a bhainistíonn an chuid eile.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links