Navigointipolku

EU:n varojen väärinkäytöstä entistä vaikeampaa - 03/10/2011

Kolmiulotteinen viiden sektorin ympyrädiagrammi kolmen kaaviokuvan päällä © Stock/123render

Valvonnan tehostaminen helpottaa EU-rahoituksen väärinkäytön ja petosten paljastumista. Näin budjettiin voidaan palauttaa enemmän rahaa takaisin käytettäväksi kansalaisten eduksi.

EU-maiden hallitukset ja komissio vastaavat yhdessä veronmaksajien rahojen suojelemisesta väärinkäytöksiltä. Ne jakavat tietoa keskenään, perivät rahoja takaisin ja haastavat petoksen tekijöitä oikeuteen.

EU:n talousarviovarojen käytön valvontaa tehostetaan koko ajan. Viime vuonna otettiin käyttöön uusi online-raportointijärjestelmä, joka on jo osoittanut tehokkuutensa: raportit varojen väärinkäytöksistä lisääntyivät vuonna 2010.

Kun valvonta tehostuu, EU:n talousarvioon voidaan palauttaa enemmän rahaa takaisin – uusimman vuosiraportin English mukaan tähän mennessä on peritty takaisin noin 825 miljoonaa euroa vuodelle 2010 raportoidusta 1,8 miljardin euron väärinkäytöstä (vuoden 2009 raportoitu määrä oli 1,5 miljardia euroa).

Komissio ja jäsenmaiden hallitukset pystyvät myös havaitsemaan ongelmia aikaisemmin ja estämään petoksia ennalta.

Väärinkäytöksiä syntyy, kun rahoituksen saajat tekevät joko tahattomia virheitä tai rikkovat tieten tahtoen EU-sääntöjä ja saavat enemmän rahaa kuin oli tarkoitettu. Esimerkiksi projektien työtunteja suurennellaan tai tarjouskilpailun ehtoja rikotaan. Tämän lisäksi tehdään suoranaisia petoksia, jotka lasketaan rikoksiksi.

Kaikissa tapauksissa EU pyrkii saamaan rahat takaisin ja pitämään vastaavat tilanteet vastaisuudessa mielessä. Valvontaa on ehdotettu tehostettavaksi entisestään seuraavin keinoin:

  • menettelyjen parantaminen – helpotetaan petoksen tekijöiden paljastamista ja syyttämistä lisäämällä tiedonvaihtoa poliisin, tullin, veroviranomaisten, oikeuslaitoksen ja muiden viranomaisten kesken
  • rikosoikeuden ja kansallisten sääntöjen selkeyttäminen – esimerkiksi kavalluksen tai vallan väärinkäytön erilaiset määritelmät eri EU-maissa ovat johtaneet siihen, että joissakin maissa syytteet johtavat vain harvoin tuomioon (EU:n budjettivarojen väärinkäyttöön liittyvä tuomitsemisaste vaihtelee 14:sta 80:een prosenttiin)
  • EU:n petostentorjuntaelinten roolien lujittaminen – tehostetaan Euroopan petostentorjuntaviraston ja Eurojust-yksikön tutkintakapasiteettia.

Komissio harkitsee myös erikoistuneen eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamista. Virasto soveltaisi yhteisiä sääntöjä petokseen ja muihin rikoksiin.

EU-maiden on lisäksi käytettävä nykyistä havaitsemis- ja raportointijärjestelmää tehokkaammin. Erityisesti Espanjan, Ranskan ja Irlannin on saatava valmiiksi oma toteutuksensa uudesta online-raportointijärjestelmästä, joka otettiin käyttöön viime vuonna.

EU-maat hallinnoivat lähes 80:tä prosenttia EU:n vuotuisesta talousarviosta komission hoitaessa loput.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä