Διαδρομή πλοήγησης

Εντείνεται η καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ - 03/10/2011

Τρισδιάστατη απεικόνιση με πέντε τμήματα πάνω από τρία γραφήματα © Stock/123render

Χάρη στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση, εντοπίζονται περισσότερες περιπτώσεις κακής χρήσης κονδυλίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα κονδύλια μπορούν να διατεθούν για προγράμματα που αφορούν τους πολίτες.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή έχουν από κοινού ευθύνη για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων έναντι καταχρήσεων. Για τον λόγο αυτό, ανταλλάσσουν πληροφορίες και αναλαμβάνουν από κοινού την επιστροφή ποσών και τη δίωξη των δραστών.

Το σύστημα εποπτείας του προϋπολογισμού της ΕΕ βελτιώνεται συνεχώς. Πέρυσι, δημιουργήθηκε ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς, το οποίο έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα: Το 2010 αυξήθηκαν οι αναφορές κονδυλίων που είχαν αποτελέσει αντικείμενο καταχρήσεων.

Χάρη στον καλύτερο εντοπισμό, μπορούν να επιστραφούν περισσότερα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ – μέχρι σήμερα έχει ζητηθεί η επιστροφή 825 εκατ. ευρώ από τα 1,8 δισ. (1,5 δισ. το 2009) κονδυλίων της ΕΕ που αποτέλεσαν αντικείμενο καταχρήσεων το 2010 σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεσηEnglish.

Επίσης, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη μπορούν να εντοπίζουν τα προβλήματα ταχύτερα και να προλαμβάνουν περιπτώσεις απάτης.

Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερα χρήματα απ΄ό,τι θα έπρεπε είτε εκ παραδρομής είτε παραβιάζοντας τους κανόνες της ΕΕ. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητούν περισσότερα χρήματα για τις ώρες που εργάστηκαν ή να παραβιάζουν τους κανόνες δημοπράτησης. Άλλες περιπτώσεις καταχρήσεων οφείλονται σε απάτη, που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την επιστροφή των χρημάτων και αντλεί διδάγματα. Τα νέα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνουν:

  • βελτίωση των διαδικασιών - διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη δίωξη των δραστών της απάτης με την επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις αστυνομικές, τελωνειακές, φορολογικές, δικαστικές και άλλες αρχές
  • αποσαφήνιση του ποινικού δικαίου και των εθνικών κανόνων - οι διαφορές στον ορισμό αξιόποινων πράξεων, όπως η κατάχρηση χρημάτων ή εξουσίας, μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλά ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων σε ορισμένες χώρες (τα ποσοστά κυμαίνονται από 14% έως 80% για απάτες σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ)
  • ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών οργάνων καταπολέμησης της απάτης - βελτιώνοντας την απατελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust ) κατά τη διενέργεια των ερευνών.

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ειδικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα εφαρμόζει κοινούς κανόνες για την απάτη και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα το σημερινό σύστημα εντοπισμού και αναφοράς. Ειδικότερα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιρλανδία πρέπει να ολοκληρώσουν την υλοποίηση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος αναφοράς το οποίο άρχισε να λειτουργεί πέρυσι.

Οι χώρες της ΕΕ διαχειρίζονται το 80% περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ και το υπόλοιπο η Επιτροπή.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι