Sti

EU sætter fart på kampen mod budgetsvindel - 03/10/2011

3D-lagkagediagram på tre ark grafpapir © Stock/123render

Bedre overvågning afslører flere sager om misbrug af EU's midler, herunder svindel. Det betyder, at der bliver hentet flere penge hjem til programmer, som skal komme borgerne til gode.

EU-landene og Kommissionen har et fælles ansvar for at beskytte skatteydernes penge mod misbrug. Det gør de ved at dele oplysninger, geninddrive penge og retsforfølge bedragere.

Tilsynet med EU's budget bliver stadig bedre. I fjor blev der oprettet et indberetningssystem på internettet, og det har allerede båret frugt: indberetninger om misbrug af midler steg i 2010.

Når der opdages flere tilfælde af misbrug, kan der geninddrives flere penge til EU's budget – af de 1,8 milliarder euro (ca. 13 milliarder kroner) i EU-midler, der blev misbrugt i 2010 (sammenlignet med 1,5 milliarder euro eller 11 milliarder kroner i 2009) er omkring 825 millioner euro (over 6 milliarder kroner) blevet inddrevet ifølge den seneste årsrapport English .

Det betyder også, at Kommissionen og EU-landene hurtigere kan få øje på problemerne og forhindre, at der overhovedet bliver svindlet.

Mange tilfælde opstår, når modtagerne begår en ærlig fejl eller overtræder EU's regler og modtager flere penge, end de skulle have. Måske har de f.eks. opgivet for mange arbejdstimer eller overtrådt udbudsreglerne. Andre tilfælde af misbrug er ren svindel – og det er strafbart.

I alle tilfælde arbejder EU på at geninddrive pengene og lære af erfaringerne. Der er planer om nye initiativer, f.eks.:

  • bedre procedurer – det skal være lettere at opdage og retsforfølge svindlere ved at udveksle oplysninger blandt politi, told- og skattemyndigheder, domstole og andre myndigheder
  • klarere regler for strafferet i landene – forskellige definitioner af forbrydelser som underslæb eller embedsmisbrug rundt omkring i EU fører til, at der i nogle lande kun falder dom i få sager (tallet svinger fra 14 % til 80 % for svindel med EU's budget)
  • styrkelse af EU's organer, der bekæmper bedrageri – så Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Eurojust kan efterforske mere effektivt.

Kommissionen overvejer at oprette en særlig europæisk udgave af den offentlige anklagemyndighed, som skal anvende fælles regler om bedrageri og andre forbrydelser.

EU-landene skal også bruge det nuværende system til efterforskning og indberetning mere effektivt. Især skal Spanien, Frankrig og Irland have gennemført det nye webbaserede indberetningssystem, der blev søsat i fjor.

EU-landene forvalter næsten 80 % af det årlige EU-budget, mens Kommissionen tager sig af resten.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links